NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Vám- és Pénzügyőri Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Biróczky-Szabó Andrea püőr. ezredes
egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 241.

Titkárság:

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 242.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-159
Mellék: 19-159
E-mail: rtk_vpt@uni-nke.hu 

Banadicsné Puskás Nikoletta
tanszéki előadó
E-mail: Banadicsne.Puskas.Nikoletta@uni-nke.hu 

 

2019-ben az Európai Unió Bizottságának Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő, korszerű vámügyi felsőoktatási képzésnek ismerte el a Rendészettudományi Karon folyó négyéves vám- és pénzügyőri alapképzést.

Az Európai Bizottság 2024-ben megújította rendészeti alapképzési szakunk vám- és pénzügyőri szakirányának 2019-ben kinyilvánított elismerését, amely arról szól, hogy a vám- és pénzügyőri szakirány az európai vámfelsőoktatás meghatározó része.

 

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve

Oktató neve

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén (RDI)

Dr. Biróczky-Szabó Andrea 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Magasvári Adrienn

Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Balázs Zsolt

Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Balázs Zsolt

Adóigazgatás és adóeljárás alapjai

Dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Pajor Andrea

Adójog 1–2.

Dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Pajor Andrea

Adójog és adóztatás 1–3.

Dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Magasvári Adrienn

Adóztatás 1–3.

Dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Magasvári Adrienn, dr. Potoczki Zoltán 

Adóztatás 1–4. (pny.)

Dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Magasvári Adrienn, dr. Potoczki Zoltán  

Áru- és vegyvizsgálat

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 

Áruosztályozás

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes

Az emberi erőforrás mint érték a rendészetben

Dr. Magasvári Adrienn

Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban

Dr. Pajor Andrea

Ellenőrzési komplex ismeretek

Dr. Pajor Andrea

Ellenőrzési szakismeret (MA)

Dr. Erdős Ákos 

Ellenőrzési szakismeretek

Dr. Pajor Andrea

Ellenőrzési szakismeretek (MA)

Dr. Pajor Andrea

Felszámolási és végrehajtási ismeretek

Dr. Pajor Andrea

Gazdasági szakismeretek 1–4.

Dr. Potoczki Zoltán

Gazdasági szakismeretek (pny.) 1–4.

Dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Potoczki Zoltán

Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)

Dr. Magasvári Adrienn, dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Erdős Ákos, dr. Suba László, Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 

Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Magasvári Adrienn, dr. Erdős Ákos, dr. Pajor Andrea, dr. Suba László, Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes

Integrált vámigazgatás a határon

Dr. Suba László

Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2.

Dr. Erdős Ákos 

Intézkedéstaktika 1–7.

Dr. Balázs Zsolt, dr. Erdős Ákos 

Jövedéki adójog 1–4.

Dr. Magasvári Adrienn, dr. Potoczki Zoltán 

Jövedéki és adójog 1–2. (pny)

Dr. Potoczki Zoltán 

Kábítószer-felderítés a NAV-nál

Dr. Erdős Ákos

Kábítószerismeret

Dr. Erdős Ákos 

Külkereskedelem-technika

Dr. Suba László

Külkereskedelem-technika és logisztika 1–2.

Dr. Suba László

Modern eszközök a vámellenőrzésben

Dr. Suba László

Narkológia

Dr. Erdős Ákos

NAV informatika (pny.)

Dr. Suba László

NAV informatika 1–2.

Dr. Suba László

NAV szervek felsőszintű irányítása (MA)

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Magasvári Adrienn 

NAV szervek nemzetközi együttműködése (MA)

Dr. Biróczky-Szabó Andrea 

Nemzetközi adójog és uniós vámjog 1.

Dr. Czene-Polgár Viktória, Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 

Nemzetközi adójog és uniós vámjog 2.

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes, dr. Szappanos Edit

Pénzügyi nyomozói komplex ismeretek

Dr. Balázs Zsolt 

Rendészeti ellenőrzés

Dr. Erdős Ákos 

Rendészeti vezetéselmélet

Dr. Erdős Ákos 

Szabályzatismeret (pny) 1–2.

Dr. Biróczky-Szabó Andrea 

Szabályzatismeret 1–2.

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Magasvári Adrienn 

Szakmatörténet

Dr. Biróczky-Szabó Andrea

Szakterületi vezetői ismeretek (pny.)

Dr. Balázs Zsolt, dr. Magasvári Adrienn 

Tax and Customs as Regulatory Instrument in Economy (ERASMUS)

Dr. Biróczky-Szabó Andrea 

Tudatos adózás

Dr. Czene-Polgár Viktória, dr. Magasvári Adrienn, dr. Pajor Andrea, dr. Suba László, Dr. Biróczky-Szabó Andrea

Uniós vámjog 1–5.

Dr. Suba László, dr. Szappanos Edit

Uniós vámtarifa 1–3.

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes

Vám- és adópolitika

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Szappanos Edit

Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban

Dr. Potoczki Zoltán, dr. Suba László, dr. Szappanos Edit

Vám- és pénzügyőri szakmatörténet

Dr. Biróczky-Szabó Andrea

Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig

Dr. Suba László, dr. Szappanos Edit

Vámjog gyakorlat

Dr. Suba László, dr. Szappanos Edit

Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök

Dr. Biróczky-Szabó Andrea, dr. Czene-Polgár Viktória

Vámtarifa 1–2.

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 

Vámtarifa és áruismeret 1–4.

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 

Vámtarifa gyakorlat

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes 

Végrehajtási eljárás

Dr. Pajor Andrea

 

Konzultációs időpontok: Az oktatóval előre egyeztetett időpontban.

 

A Vám- és Pénzügyőri Tanszékről

Tanszékünk a pénzügyi rendészeti alapképzési szak vámigazgatási és rendészeti, illetve pénzügyi nyomozói szakirányának szakgazda tanszéke. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó, a pénzügyminiszter által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Tevékenysége négy fő területre összpontosul: az adóigazgatási, a vámigazgatási, a bűnüldözési, valamint a rendészeti tevékenységre.

A vámigazgatási és rendészeti szakirányon végzett vámigazgatási és rendészeti tiszt ismeri a speciális vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki és adójogi szabályokat. Ezek a szakemberek teljesítik a Magyarország európai uniós tagságából eredő, a magyar vámigazgatásra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat, továbbá a NAV rendészeti feladatait.

A pénzügyi nyomozói szakirányt választók a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények (leginkább például költségvetési csalás, csődbűncselekmény, továbbá szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, iparjogvédelmi jogok megsértése stb.) nyomozásával kapcsolatos ismereteket szereznek. Tanulmányi idejük alatt megismerkednek a magyarországi adórendszerrel, az Európai Unió vámjogával, a hatáskörös bűncselekmények elkövetési módjaival, továbbá alapos számviteli ismereteket szereznek. Mindezek mellett természetesen elmélyülnek a bűnügyi munka módszertanában és a NAV adatbázisainak bűnügyi célú elemzésében. A végzett pénzügyi nyomozó tisztek kellő tárgyi tudással rendelkeznek a bűnüldöző munka feladataihoz, így az Európai Unió és Magyarország gazdasági rendjét sértő cselekmények gyanúja esetén a megelőzés, a felderítés, illetve az elkövető felelősségre vonása érdekében hathatós intézkedéseket tudnak tenni.

Az alapképzési szakon végzettektől elvárt, hogy rendelkezzenek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal, valamint a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőr státuszú állományából lehet jelentkezni.

A Vám- és Pénzügyőri Tanszék részt vesz továbbá a mesterképzés lebonyolításában; a kétéves képzésben részesülő hallgatók rendészeti vezető végzettség birtokába jutnak.

A rendészeti vezető mesterképzésben szerezhető ismeretek a vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, gazdálkodási és logisztikai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási általános szaktudás mellett felölelik a biztonságpolitika, a rendészeti igazgatás, a nemzetbiztonság, a rendészeti technikák szakterületét is. Emellett a hatékony munkavégzéshez a rendészet bármely szakterületén alapvető feltétel a jogi háttérismeretek elsajátítása, különös tekintettel a munkajog, a közigazgatási jog, a pénzügyi jog területére, amelyeket a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek egészítenek ki. A képzés során a hallgatóknak lehetőségük van  négy specializáció – rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző, szervezett bűnözés elleni – közül választani.

A négyéves alapképzés és a kétéves mesterképzés során egymásra épülő ismeretek átadása történik, amelyek birtokában a végzettek sikerrel birkózhatnak majd meg szolgálati feladataikkal. Hallgatóinkat olyan szervezet tagjaivá képezzük, neveljük, amely nap mint nap jogalkalmazói munkát végez. Éppen ezért karunk tantárgyai között előkelő helyet foglalnak el a jogi tárgyak – igaz ez természetesen magára a Vám- és Pénzügyőri Tanszékre is.

A képzés eredményességét bizonyítja, hogy szakirányainkra évről évre túljelentkezés van, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk volt hallgatóinkról. Nem csupán a szakma részéről érkezik elismerés: tisztjelöltjeink az egyetem falain belül is komoly elismertségnek örvendenek. Minden évben öt-hat leendő pénzügyőr tiszt mutatja be kutatómunkájának eredményét, s közülük jó néhányan sikerrel szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.