Oktatói vezetőváltás a Szent György Szakkollégiumban

Karunk Szent György Szakkollégiuma soron kívüli online tisztújító taggyűlésén a tanszékvezetői felkérése miatt lemondott Buzás Gábor r. alezredes igazgató helyébe Frigyer László r. őrnagy, eddigi jogi igazgatót választották meg. A korábbi igazgató a jövőben az Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszéket vezeti.

A tisztújítás elöljárója Pallo József bv. ezredes tudományos dékánhelyettes volt. Nyitóbeszédében megköszönte az igazgató eddigi tevékenységét, méltatta a vezetőként és a szakkollégium tagjaival közösen elért eredményeit és sok sikert kívánva az új beosztásához, a tagságnak az igazgatói posztra Frigyer László r. őrnagy jogi igazgató megszavazását javasolta.

A továbbiakban Blaskó Béla r. vezérőrnagy, a szakkollégium elnöke köszönte meg igazgató tevékenységét, kiemelve, hogy vezetése alatt – az elöljárók és a hallgatók megelégedésére – igen magas színvonalú munka folyt a szakkollégiumban. Végezetül ő is Frigyer László r. őrnagy megválasztását javasolta a tagságnak.

A hallgatók és a műhelyvezetők teljes támogatottságával végül meg is választották új igazgatónak Frigyer László r. őrnagyot. Aki megköszönte a tagság és az elöljárók támogatását, valamint a korábbi igazgató áldozatos munkáját, majd megosztotta a tagsággal jövőbeni terveit. Kifejtette, hogy elődei munkásságát követve olyan szakkollégiumot szeretne a hallgatókkal közösen felépíteni, ahol jó tagnak lenni, a tagok érdeklődését kielégítő, ha úgy adódik vidám programokkal, hogy innen kiindulva mindenki megtalálja szakmai számítását és építhesse karrierjét, ahová a végzett hallgatók visszajárnak és segítve az utód hallgatóknak.

Frigyer László r. őrnagy megválasztásával igény merült fel új oktatói igazgatóhelyettes személyére ahová Mátyás Szabolcs r. őrnagyot, a szakkollégium Kriminalisztikai Műhelyének a vezetőjét választották meg. Ő szintén megköszönte a támogatást és röviden megosztotta elképzeléseit.

A leköszönő és a hivatalba lépő vezetőket a hallgatók nevében köszöntötte Szekér Anna r. tisztjelölt hallgató és Dobó Judit r. tisztjelölt volt hallgatói igazgató. A rendezvényen meghívottként részt vett vett Dr. Kudron-Tonigold Nándor Antóniusz az Európai Jogi Központ ügyvezetője és  a Szakmai Műhelyek vezetői: Fantoly Zsanett a Büntető-eljárásjogi-, Gyaraki Réka r. őrnagy a Kiber Szakmai-, Bönde Zsolt bv. alezredes a Büntetés-végrehajtási-, és Vedó Attila r. őrnagy a Határrendészeti Szakmai Műhely vezetője.

Szöveg: Frigyer László, Deák József

Fotó: Frigyer László