Sikeres műhelyvita a csendőrség szolgálati ágairól

Február 26-án zajlott Vedó Attila r. őrnagy, az NKE Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék oktatójának, a Hadtudományi Doktori Iskola doktorjelöltjének sikeres műhelyvitája az on-line térben, témavezetője Parádi József ny. r. ezredes, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos társaság elnöke közreműködésével. A doktori dolgozat címe: „A Magyar Királyi Csendőrség szolgálati ágainak kialakulása, szolgálati tevékenységeinek fejlődéstörténete 1881–1944.”

A kutatási eredmények a testület működésének, és különösen speciális, mai szóhasználattal szolgálati ágként definiálható szervezeti elemeinek (mint pl. a közlekedési vagy vasúti csendőrség) fejlődésének részleteit dolgozza fel a befolyásoló társadalmi és technológiai hatások tükrében. A doktori disszertációtervezet előbírálói Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint Kovács Zoltán András nb. dandártábornok, voltak.

Az érvényes műhelyvitához, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat által előírt tudományos fokozattal rendelkező előbírálók, és műhelyvita résztvevők pozitív hangvételükkel egyaránt kiemelték a doktori dolgozattervezet objektív vizsgálati szempontrendszerét és bőséges forrásait, az utóbbiak rendkívül alapos feldolgozását. A megfogalmazott javító szándékú észrevételek a tudományos eredmények pontosabb meghatározására, valamint az ezekhez jobban illeszkedő címválasztásra irányultak. Összességében a disszertációt, kisebb pontosításokat követően, ismételt műhelyvita nélkül, nyilvános védésre alkalmasnak találták egyhangú támogatásukkal.

Szöveg: Deák József

Illusztráció: www.csendor.com