Rendészettudományi Doktori Iskola első doktoranduszának sikeres védése

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a 2015-ben alapított Rendészettudományi Doktori Iskola, amelynek első fokozatszerzési eljárása nyilvános on-line vitáján Kui László c. rendőr alezredes summa cum laude minősítéssel megvédte doktori értekezését, „A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok” címmel. Ez a nyilvános vita különleges volt azért is, mert határrendészeti szakterületet érintően közel öt éve nem zajlott doktori kutatást lezáró disszertáció védés.

A négyéves képzési, kutatási és disszertációs időszak alatt a doktoranduszt és kutatását folyamatosan segítette témavezetője Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok, és a társ-témavezető Zsigovits László ny. r. ezredes.

A Sallai János r. ezredes, tanszékvezető által vezetett bírálóbizottság munkájában, felkért hivatalos bírálóként Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője és Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja működött közre.

A bíráló bizottság tagjai Balla József r. ezredes, tanszékvezető, Boda József ny. nb. vezérőrnagy, Görbe Attiláné Zán Krisztina r. ezredes és Ritecz György ny. r. ezredes voltak.

A jelölt szakmai és tudományos pályafutásának bemutatása után a jelölt ismertette értekezésének téziseit, válaszolt a hivatalos bírálók előzetesen megküldött kérdéseire. A hivatalos bírálók összességében pozitívan ítélték meg a disszertációt, kiemelve az értekezés aktualitását, előremutató és a határrendészeti gyakorlatban is alkalmazható tudományos eredményeit. A továbbiakban a jelölt, rövid felkészülési idő után, válaszolt a bírálóbizottság vitán feltett kérdéseire, majd a bizottság visszavonult, hogy titkos szavazással egy másik online térben döntsön a védés eredményéről. Ez alapján Kui László c. r. alezredes summa cum laude minősítést ért el a nyilvános vitán. A doktori cím odaítéléséről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács a későbbiekben hoz döntést.

Szöveg: Balla József, Deák József

Illusztráció: internet