Nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult a parancsnokhelyettes

Kallós András r. ezredes, Rendvédelmi Tagozatunk parancsnokhelyettese március 14-én nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult. Munkáját elismerve, távozása alkalmából, az NKE és az RTK vezetése április 9-én – szűk körben – köszönt el tőle. A járványügyi előírások betartásával tartott kis búcsúztató ünnepségen Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az ORFK vezetője, Balogh János r. altábornagy által adományozott dísztőrt és a Rendészettudományi Kar emlékplakettjét adta át. Az elismerésben részesültet köszöntötte Christián László r. ezredes  az NKE oktatási rektorhelyettese, Pallo József bv. ezredes tudományos dékánhelyettes, Mészáros Bence r. ezredes nemzetközi dékánhelyettes, továbbá Simon Attila r. ezredes a Rendvédelmi Tagozat parancsnoka, Szabó Andrea püőr. ezredes a Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője, valamint Erdős Ákos püőr. őrnagy a tanszék tanársegédje, átadva a NAV vezetője, Sors László államtitkár által adományozott Szent Máté érem arany fokozatát.

Kallós András r. ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi Tagozatának parancsnok-helyetteseként, korábban a jogelőd intézmény (Rendőrtiszti Főiskola) kiképzési és nevelési szervezeti egységének vezetőjeként több évtizeden át vett részt közvetlenül a leendő tisztek felkészítésében. Bizton állítható, hogy Kallós András a rendészeti felsőoktatásban töltött elhivatott pályafutása alatt tiszti generációk számára szolgált példaként.

Elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy a rendészeti felsőoktatás intézményét elhagyó hallgatók, illetve tisztjelöltek a munkájukra hivatásként, feladatukra pedig szolgálatként tekintenek. Nevelő munkája során mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a hallgatók leendő tiszti beosztásukban ne csak jó szakemberek, hanem emberek, példaértékű vezetők legyenek.

Az elmúlt mintegy másfél évtized során Kallós András r. ezredes volt, aki felkészítette és az ünnepélyes eskütételre vezette az ifjú tiszteket a világörökség részét képező Budai Várban.

Szöveg: Szabó Andrea, Deák József

Fotó: Bodó Pál