Rendészet – Tudomány – Aktualitások

Töretlen népszerűségnek örvend, a rendőrség napja (Szent György; április 24.) tiszteletére a Rendészettudományi Karon harmadszor megrendezett, „Rendészet – Tudomány – Aktualitások. A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével” című konferencia.

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Rendészettudományi Osztálya elnökének Baráth Noémi Emőkének fő szervezésében, a Rendészettudományi Kar 50 éves évfordulóján, ezúttal már közel 50 doktorandusz kapott lehetőséget kutatásának bemutatására.

Christián László r. ezredes oktatási rektorhelyettes köszöntőjében örömmel konstatálta; immáron hagyományőrző jelleggel a mostani, tudományt kevésbé támogató körülmények között is megszervezték a tudományos tanácskozást. Megemlítette, hogy az egyetem legfiatalabb Rendészettudományi Doktori Iskolájában is megtörtént az első sikeres védés. Megköszönte a tudományos osztálynak és a szerzőknek, hogy a Magyar Rendészet folyóirat doktorandusz különszáma is hamarosan megjelenik. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok a Rendészettudományi Kar dékánja kiemelte a karon zajló pezsgő online tudományos élet jelentőségét. Ennek eredményeként igen jelentős számú tudományos diákköri dolgozat jutott el az e tudományos tanácskozással egy időben zajló, 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő megmérettetésre, és az idei kari TDK-ra is 60-an jelentkeztek, közülük 32-en elő is adva a legújabb tudományos eredményeiket. A fiatal kutatók mostani tanácskozása kapcsán hangsúlyozta kutatási eredményeik megosztásának lehetőségét, hisz ez a lehetőség, amikor még ő hasonló korú volt, nem is létezett a Doktoranduszok Országos Szövetsége. Mint hangsúlyozta, a nyolc szekcióba szervezett tanácskozás jól érzékelteti, hogy a rendészettudomány nem egy zárt elefántcsonttoronyban létezik, hanem nagyon szerteágazó sok tudományággal szorosan együttműködő tudományterület. Végezetül megköszönte a konferencia szervezők, részvevők munkáját, sok sikert kívánva. Haller József a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője köszöntőjében a tudomány értékét hangsúlyozta, ami nélkül most online nem lehetne konferenciát szervezni, de nem lenne még villany, ruha sem és gyalog járnánk munkába. Az egyetemi oktatás színvonalának érzékeltetésére elmondta, hogy annak előszobájában a középiskolák által közvetített tudás, talán az irodalom kivételével 500–1000 éves, sőt a matematika esetében kétezer. Alacsony szintű előképzettségre nagyon nehéz modern tudományos képzést építeni! Ezzel csak a doktori iskolákban van esély. Az utóbbi években a kutatói életben zajló nemzetközi paradigmaváltás szerint a „tudomány levette a nyakkendőjét!” Megszűnt a szaktekintélyek uralma, ami számít; mit tudunk hozzátenni a tudományhoz. Ezzel arra buzdította a doktoranduszokat, hogy élvezzék a tudományt, a kutatásokat és a tudomány adta lehetőséget; „mert csak a tudás számít!”

Molnár Dániel, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke köszöntőjében egyebek közt megköszönte a tanácskozáshoz az NKE és a BM által nyújtott támogatást Urbanovics Anna, az NKE Doktorandusz Önkormányzat elnöke örömmel üdvözölte, hogy a fiatal kutatók decemberi konferenciájukat követően, immár a következőt is megrendezték. Baráth Noémi Emőke a DOSZ Rendészettudományi Osztályának elnöke, a konferencia fő szervezője, köszöntőjében szintén hangsúlyozta, hogy a megváltozott körülmények ellenére a konferencia továbbra is egy fontos helyszíne a tudásmegosztásnak és a szakmai fejlődésnek. A köszöntők után Haller József plenáris előadása következett az agressziókutatásról, a neurobiológia és a rendészettudomány kapcsolatáról. Mintegy példaadóan magas szintű előadásban az agresszió fogalmát a biológia, a pszichológia, a pszichiátria, és a rendészettudomány által felállított definíciókon túl, a genetika az öröklődés és a környezeti befolyásolás hatását is vizsgálta. A konklúziójaként megfogalmazott üzenet szerint a merev ok-okozati gondolkodásból át kell lépni a dinamikus rendszerelméleti megoldások felé.

A délelőtt és a délutáni összesen nyolc szekcióban: rendészet; nemzetbiztonság; büntetés-végrehajtás; terrorizmus; pszichológia; állam- és jogtudomány; migráció és hadtudomány – multidiszciplináris szemléttel; zajlott a kutatások jelenlegi állásának összegzése és konstruktív vita.

A szekcióülések az elmúlt év minden tapasztalatával felvértezve, már az online térben is gyakorlottan, komoly szakmai és tudományos elhivatottsággal összegezték a fiatal részvevők kutatási eredményeit.

Szöveg: Pozsgai Petra, Deák József

Fotó: Bodó Pál


Címkék: hírek konferencia 2021