Rendhagyó Rendészettudományi Kari Tudományos Diákköri Konferencia

A Rendészettudományi Kar rendhagyó módon, az OTDK évében, idén tavasszal is megrendezte a kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek három tagozatában összesen huszonnyolc pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók.

A tudományos munkát készítő 28 hallgató április 22-én, online adták elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk bírálóbizottsága előtt.

A rendezvény mintegy 350 részvevőjét köszöntötte Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok dékán, mindenekelőtt a pandémia nehezítő időszakában külön megköszönve a zsüritagok, szervezők, informatikusok, versenyzők munkáját. Az utóbbiak életük első tudományos, nyílt, mások által is értékelt megmérettetésre. Mint hangsúlyozta a versenyzők a nehezén már túl vannak, az intellektuális kalandként is felfogható, témavezetőjük segítségével készített dolgozattal nagyon sokat letettek az asztalra. Ezt követően Pallo József bv. ezredes, tudományos dékánhelyettes üdvözölte az atípusos körülmények között megrendezett Kari TDK részvevőit röviden megemlítve néhányat a várható témák széles választékából. Majd Kossuth Lajos szavaival kívánt sok sikert a versenyzőknek: „Be kell vinni az életet a tudományba, hogy a tudományt kivihessük az életbe!” A Kari TDK elnöke, Mészáros Gábor c. r. alezredes röviden elmondta, hogy a hallgatói igények alapján rendezték meg az eddig csak kétévente, az OTDK félidejében zajló a Kari TDK-n kívül a mostanit. Amelyre három tagozatban 28 hallgató küldött be pályaművet. A kar hallgatói az Integrált Rendészeti, a Katasztrófavédelmi és a Közrendészeti és Kiberbiztonsági tagozatban. Az egésznapos program alatt a hallgatók online mutatták be előadásukat, számot adva ezzel a tananyagon felüli szakmai és tudományos ismereteikről és előadói képességeikről.

A megmérettetést követő, szintén rendhagyó módon online megtartott ünnepélyes eredményhirdetés április 28-án történt, amelyen a résztvevőket ismét Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán köszöntötte.

Az Integrált Rendészeti tagozatban Olajos Zoltán (konzulense: dr. Kovács Sándor József r. ezredes) bizonyult a legjobbnak, a második helyezést, Kuba Richárd (konzulense: dr. Kovács Sándor József r. ezredes) nyerte el, míg harmadik helyen Kelemen Imre (konzulense: dr. Kovács Sándor József r. ezredes) végzett.

A Katasztrófavédelmi tagozatban első helyezést ért el Zsiga Zsolt (konzulense: Vass Gyula tű. ezredes, Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes). A második helyen Tóth János (konzulense: Kirovné Rácz Réka tű. őrnagy) végzett, míg a harmadik legjobbnak pedig Trencsényi Dániel Lajos (konzulense: Érces Gergő tű. őrnagy) bizonyult.

A Közrendészeti és Kiberbiztonsági tagozatban első helyezést ért el Harangozó Valentin (konzulense: Felföldi Péter), a második helyezett Margitics József lett (konzulense: Zsigmond Csaba c. r. alezredes), harmadik helyen pedig Rostási-Szabó János (konzulense:  Vári Vince r. alezredes) végzett.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, Csikány Tamás ezredes által felajánlott különdíjban részesültek Ofella Balázs, Soós Tamás Zoltán és Cseh Tibor hallgatók.

A katasztrófavédelem szakos hallgatók kiemelkedő pályamunkájának elismeréseként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Góra Zoltán tű. vezérőrnagy által felajánlott különdíjat Akhmetova Zukhra kapta.

A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Szabó Lajos által felajánlott különdíjait Andriska Ervin, Jambrik Panna, Bali Marcell, Demhardt Olivér és Szabó Nándor érdemelte ki.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége által felajánlott különdíjat, a polgári védelem területén végzendő helyreállítási feladatok témakörben írt legjobb pályamunkáért Krajcz Tamás István kapta.

A pályamunkát benyújtó és előadó hallgatók közül 16 fő vehet majd részt a 2023 tavaszán, az NKE Rendészettudományi Kar által megrendezésre kerülő 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián is.

Szöveg: Horváth Hermina, Mészáros Gábor, Deák József

Fotó: Bodó Pál