Sokszínű Kar – 2. on-line konferencia

Második alkalommal rendezte meg a Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátusa, a Sokszínű Kar konferenciát, Ürmösné, Simon Gabriella, Barnucz Nóra és Kudar Mariann szervezésében. A tudományos tanácskozás platformot biztosít a társtanszékeknek is, az oktatás során bevált jó gyakorlataik és új kutatási eredményeik megosztására.

A rendezvény abban is unikális, hogy nem egy diszciplína köré szerveződik, hanem számos tudományterületet felölelve lesz multidiszciplináris, ha úgy tetszik eklektikus és sokszínű, mint ahogy a neve is fémjelzi. A konferencián, nem kevesebb, mint 23 előadás hangzott el, a legkülönbözőbb tudományterületeken és témakörökben. Néhány példa az előadók által érintett területek közül: egyetemi háromszög; magánbiztonság; pszicholingvisztika; tálentumföldrajz; mesterséges intelligencia. A rendészettudomány területéről pedig: a büntető-eljárásjog; a terrorizmus és radikalizáció; a gyermekbántalmazás és a pszichiátriai osztályok szerepe; a pszichoaktív hatású gyógyszerek veszélyei; házassági vagyonjog; digitális rendészeti kommunikáció (Covidictionary); a Rendőrség szerepe a Covid-19 elleni küzdelemben; valamint a kórházparancsnokok funkciója is helyet kapott. A jó gyakorlatok prezentációi érintették egyebek közt a képzési és kimeneti követelményeket a felsőoktatásban; a taser sokkoló szerepét; a pandémia által kiváltott egészségügyi problémákat és ezek kiküszöbölését; az érterápiát; a biztonságtechnikai szaknyelvet; továbbá a vagyonvisszaszerzés oktatását. A felsorolt témák jól érzékeltetik, hogy egy igen tartalmas napot tudhattak maguk mögött a konferenciarészvevők.  Külön megtiszteltetés, hogy Patyi András prorektor nyitotta meg idén is az első előadást, valamint Christián László Oktatási Rektorhelyettes, r. ezredes is képviseltette magát a rendezvényen.

Lektorátusunk, hagyományt szeretne teremteni a „Sokszínű Kar” konferenciának, a kar összekovácsolására, egyben szemléltetve, az oktatók szerteágazó érdeklődési körét, és színes kutatási területeit.

A konferenciasorozat következő, harmadik részét, az ősszel, szeptember 16-án szeretné megrendezni a Lektorátus, a „Sokszínű Kar – 3. tudományos tanácskozás keretében.

Szöveg: Ürmösné Simon Gabriella, Deák József

Foto: Ürmös László