Vezetéstechnikai képzés a közlekedésrendészeti szakirányon

Május 10-én és 11-én a közlekedésrendészeti rendőr szakirány nappali munkarendű másod és harmadéves szakaszai alapszintű gépjárművezetés tanfolyamomon és vizsgán vettek részt, Karunk, valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) Rendőrképző Akadémia Továbbképzési és Kiképzési Főosztály Jármű-Vezetéstechnikai Osztálya együttműködésének keretében. A képzésen a hallgatók Nagy Barna Olivér r. főtörzszászlós, a Jármű-Vezetéstechnikai Osztály szakoktatójának és Mészáros Gábor c. r. alezredes, karunk Közbiztonsági Tanszéke oktatójának irányításával vettek részt. A ROKK szervezetével régóta fennálló kiváló együttműködésnek köszönhetően az alapszintű tanfolyam elvégzése és az azt követő vizsga része lehet a „KRESZ és vezetéstechnika” tantárgy oktatási programjának.

Ennek során a hallgatók nemcsak a váratlan közlekedési szituáció elhárítását elősegítő alapvető vezetéstechnikai fogásokkal ismerkedhettek meg, hanem a gyakorlatban megvizsgálhatták a különböző sebességekről végrehajtott fékezés, vészfékezés során a fékút változásával, valamint a dinamikus kormányzással kapcsolatos járműfizikai sajátosságokat.

Mészáros Gábor c. r. alezredes a képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a közlekedési elméleti ismeretek gyakorlatban történő készség szintű alkalmazása elengedhetetlen feltétele a közlekedésrendészeti feladatok napi ellátásának. Ennek pedig fontos része a vezetéstechnikai gyakorlati képzés. Példaértékűnek tartotta, hogy a hallgatók az egésznapos foglalkozás fegyelmezett, feladatra koncentráló figyelemmel alapozták meg a tanfolyamot záró vizsgát. 

Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője hangsúlyozta a gyakorlati képzés rendkívüli jelentősége mellett a rendőrség egyes szerveinek szerepét az elvárt gyakorlatias oktatás hátterének biztosításában.

Szöveg: Mészáros Gábor, Deák József

Foto: Mészáros Gábor