Friss diplomásaink befogadó ünnepsége és eskütétele a NAV-nál

Karunkról új tisztekkel bővült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állománya. Ünnepélyes keretek között tette le esküjét a nappali munkarendű, adó- és pénzügyi nyomozói szakirányon, illetve vám- és pénzügyőri szakirányon végzett 16-16 hallgató. Az ünnepélyes eskütételt követően Zámbó Péter püőr. dandártábornok, Bűnügyi Főigazgató-helyettes köszöntötte a frissen felvett tiszteket. Köszöntőjében felidézte, hogy 20 évvel ezelőtt ő is az eskütételt tevők között állt és még most is újra átjárta a fiatalokból áradó erő, lendület és energia. Arra kérte az ifjú tiszteket, hogy vigyék át a fiatalság és az ünnepi hangulat lendületét, energiáját a mindennapokba. A testületnek szüksége van új gondolatokra, tettrekészségre, új impulzusokra, hiszen a NAV küldetése az, hogy minél hatékonyabb módon legyen képes betölteni a szolgáltató, gazdaságvédelmi, „őrző-védő” funkcióját. Egyben jelen lévő vezetőtársai figyelmébe ajánlotta, hogy ők is idézzék fel magukban azokat az időket, amikor fiatalos lendülettel, lelkesen elkezdték a munkájukat és ez a lelkesedés vezetett jelenlegi beosztásaikhoz, sikereikhez. Ehhez hasonlókat kívánt a frissen felvett kollégáknak is. „Kockáztatni kell!”- hangzott el a tábornok felhívása: Thomas Edison és Michael „Air” Jordan életművei is azt példázzák, hogy a sikerhez vezető út rögös: mégis merni kell kockáztatni, újra- és újra felvenni a kesztyűt; a sok küzdelem, befektetett energia mindig meghozza a gyümölcsét. A dolgos hétköznapok elindulásával azonban tovább folytatódik a tanulás is: a mai, gyorsuló világ folyamatos tanulást, önképzést, rugalmasságot, gyors reakcióidőt követel a munkatársaktól. A vezetők felelőssége, hogy „gondos gazdaként” bánjanak velük, a fiatalok felelőssége pedig abban áll, hogy „szívvel” végezzék a munkájukat, hiszen „a jót a kiválótól” a szív választja el.

Magyar Melinda püőr. alezredes, a NAV Humánpolitikai Főosztályának osztályvezetője köszöntve a frissen avatott tiszteket arra emlékeztetett, hogy az új kollégák az elmúlt hetekben, napokban sikeres kiképzésen, záróvizsgákon és olyan ünnepeken vannak túl, mint a Lónyay Menyhért tanulmányi díj, Tisztavató ünnepség a Budai Várban, diplomaosztó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Mától új feladatok, kihívások, tanulmányok várnak rájuk. Felhívta a figyelmet arra; olyan munkahelyen nyílik lehetőségük dolgozni, amely biztos megélhetést, kiszámítható jövőt biztosít a számukra. De nem csupán biztos munkát, hanem hivatást egy több, mint 150 éves múlttal rendelkező szervezetnél: olyan testületnél, amelynek a felsőoktatásba tagozódó oktatási intézménye, a pénzügyőr tisztképzés helyszíne, az NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszéke is idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A Vám- és Pénzügyőri Tanszék most befogadott hallgatói közül gratulált Cselenyák Judit pénzügyőr főhadnagynak kiváló tanulmányi eredményéért, továbbá a Tanszék munkatársának, Erdős Ákos pénzügyőr őrnagynak, a tisztavató ünnepség díszegysége parancsnokának, valamint a Tanszék végzett hallgatójának: Obbágy Tamásnak a történelmi zászlóvivők parancsnokaként betöltött szerepéért.

Az ünnepség Bakai Kristóf Péter püőr. ezredes, a NAV Vámszakmai szakfőigazgatója pohárköszöntőjével zárult. „Álmodtam egy világot magamnak!”-idézte fel az ismert Edda-slágert beszédében. Az álmok inspirálják az embert, ami motivációt eredményez, ez pedig összefogásra sarkall. Az összefogáshoz csapatmunka, csapatszellem kell. Arra bátorította a befogadó ünnepség ünnepeltjeit, hogy merjenek nagyot álmodni, utána pedig cselekedni, együtt alkotni. Ehhez kívánt sok sikert, erőt és egészséget!

Szöveg: Potoczki Zoltán, Deák József

Fotó: Láng-Miticzky András