Sikeres műhelyvita „A túlterheléses migráció lehetséges közrendészeti hatásai”-ról

Tartalmas, értékes hozzászólások eredményeként a doktorjelölt, Éberhardt Gábor r. ezredes értekezés tervezetét kisebb, lényeget nem érintő átdolgozásokkal, további eljárásra, újabb műhelyvita nélkül alkalmasnak találta a tudományos tanácskozás.

Témavezetője, egyben a műhelyvita levezető elnöke Hautzinger Zoltán r. ezredes nyitotta meg a tanácskozást, megállapítva, hogy a jelölt vizsgakötelezettségének maradéktalanul eleget tett, a publikációs tevékenysége elérte a megkívánt szintet, így nincs akadálya a műhelyvita lefolytatásának. Ezt követően röviden ismertette Éberhardt ezredes szakmai-tudományos életútját, majd átadta neki a szót, hogy ismertesse tudományos célkitűzéseit, kutatási eredményeit, téziseit, valamint ajánlásait. Az előadást számítógépes kivetítéssel illusztrálta. Az elő-opponensek bírálatának ismertetését Balla József r. ezredes kezdte.

Összegzett véleménye szerint a témaválasztás aktuális. A tervezet a javasolt módosítások figyelembe vételével megfelel az értekezéssel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek. A tervezet magában hordozza az új tudományos eredményeket, amelyek a jelöltnek tulajdoníthatók, de a hipotézisek újragondolása és a felépítés újra strukturálása indokolt. Ezt követően újabb műhelyvita nélkül nyilvános védésre bocsátható.

A másik előopponens nem tudott a műhelyvitán részt venni, ezért a levezető elnök felolvasta megküldött véleményét a tervezetről. Eszerint „A dolgozat hatalmas irodalmi apparátust megmozgatva, saját adatgyűjtésre épít, ezért önálló, eredeti kutatásnak minősül, vita nélkül. Új kérdéseket vet fel, és módszerében is számos eszközt alkalmaz a válaszok keresésében.

Összességében a dolgozat – bizonyos megfogalmazott szerkezeti módosításokkal és kisebb tartalmi kiegészítésekkel - nyilvános vitára kitűzésére alkalmas.”

A disszertációtervezet szerzője megköszönte az előbírálati véleményeket, az abban foglaltakat megígérve, hogy az ajánlatok figyelembe vételével a szükséges módosításokat elvégzi.

Ezt követően a levezető elnök ismertette Beregnyei József,  Windt Szandra, Teke András, Németh József és Kovács Gyula írásban megküldött bírálatait. A jelenlévők közül Pallo József, Boda József, Kerezsi Klára, Fórizs Sándor, Ritecz György és Sallai János mondta el a dolgozattal kapcsolatos észrevételeit.

Végezetül, az értekezés tervezetét, a tudományos fokozattal rendelkező részvevők meghatározó része kisebb, lényeget nem érintő átdolgozásokkal, további eljárásra, újabb műhelyvita nélkül alkalmasnak találta.

Szöveg: Kovács István, Deák József

Fotó: Bodó Pál


Címkék: hírek műhelyvita 2021