„Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”

A Magyar Rendészettudományi Társaság Elnökségi és Felügyelő Bizottsági ülést tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. Az MRTT rendeltetése a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek kérdéseinek vizsgálata.

 

Az elnökségi és bizottsági ülésen részt vett Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Ruzsonyi Péter, Boda József és Sárkány István, egykori dékánok, valamint Janza Frigyes oktatási főszemlélő, az MRTT elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai. Németh József, a Rendőrség Tudományos Tanácsának az elnöke és Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára digitálisan csatlakozott a rendezvényhez, aki felidézte a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe 2021. évi mottóját: Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz. Többek között az alábbi témákban szerveződnek majd konferenciák: Poszt-Covid stratégia, klímavédelem megvalósítása, a járványhelyzet hatása a társadalomra és a tudományos teljesítményre, mesterséges intelligencia alapú technológiák a kutatásban és a mindennapokban, a tudomány meghatározó szerepe a jövő társadalmi, gazdasági átalakulásában.

Az elnökségi ülésen Kovács Gábor főtitkár, a Rendészettudományi Kar dékánja Korinek László akadémikusnak, a Magyar Rendészettudományi Társaság elnökének a 75. születésnapja alkalmából és a társaságban végzett odaadó elnöki munkájáért, szakmai elhivatottságáért, példamutató tevékenységéért emléklapot adott át. A rendezvényen felidézte az 50 éves a rendészeti felsőoktatás alkalmából megrendezett jubileumi ünnepségsorozat pillanatait és legfontosabb eseményeit.

Krauzer Ernő, az MRTT főtitkára Mandrik István alapító tagot köszöntötte oklevéllel és ajándékkal a Társaság érdekében két évtizede nyújtott támogatásért, nagy segítséget nyújtott abban, hogy elkészülhetett az MRTT idén elkészített jelvénye a tagok számára.

Az MRTT főtitkára részletesen ismertette az elmúlt fél évben megrendezett eseményeket, konferenciákat. Külön kiemelt néhány rendezvényt: Bűnözés és bűnüldözés az ország szegregátumaiban, A pandémia bűnügyi – rendészeti kihívásai, Száguldó cirkusz a biztosítás parancsnokának szemével, A vezetőkiválasztási, vezetőképzési és továbbképzési rendszer fejlesztése 2021 évben. Drónkerekasztal is szerveződött a pilóta nélküli légi járművek rendészeti alkalmazási lehetőségeiről. 

Számos kiadvány is megjelent a Társaság gondozásában, a teljesség igénye nélkül: Rendvédelmi ismeretek, A Vezetés-irányítási rendszerek jó gyakorlata a rendőrségen 2021 RTK RVT Tanulmánykötet, Globális kérdések – Globális válaszok, Rendészettudomány a hallgatók szemével Tanulmánykötet.

Az MRTT honlapon elérhető a Tudományos Feuilleton rovat, ahová olyan rövidebb írásokat vár a Társaság, amelyek reflektálnak, reagálnak, elemeznek, prognosztizálnak, kritizálnak. Ebben a rovatban lehetőség van publikálni a megjelent kiadványokról, a várható események rendészettudományi aspektusairól. Az írások elvárt követelménye a színvonalas tudományos ismeretterjesztés. A rovat nem szakmai fórum, ettől függetlenül lehetőség van szakmai kérdések tudományos szempontú vizsgálatára. Az elmúlt félévben ebben a rovatban megjelent írásokat is ismertette a Főtitkár, melyek elolvashatóak a Társaság honlapján: Bognár László: Az összehasonlító rendészettudomány időszerűségéről (röpirat a rendészettudomány művelőihez), Kondorosi Ferenc: A jog lehetőségei és korlátai. Messze még a végtelen, Mihály Gyula geografus: COVID Sűrített levegős oltópisztolyok.

A Főtitkár említést tett az elérhető pályázati lehetőségekről is. Az MRTT Katasztrófavédelmi Tagozata tehetséggondozási feladatként támogatja a tehetséges tisztjelöltek, valamint a mesterképzésben és doktori képzésben résztvevő hallgatók publikálási lehetőséghez juttatását.

Az OIF, az OIF Tudományos Tanács és a Migrációs Tagozat által közösen kiírt pályázata a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkozik. Kiírtak egy videó-készítési pályázatot is a migráció témájában középszintű belügyi jellegű rendészeti képzésben részt vevő, tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok, valamint a rendészeti szakgimnáziumokban hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára. A Belügyi Tudományos Tanács társadalmi felzárkózás 2030 című pályázatára és a Rendőrség Tudományos Tanácsa 2021 évi pályázati kiírására is felhívta a figyelmet a Főtitkár, ahogyan az év második felének a legfontosabb rendezvényeire is, melyekről részletes tájékoztatást találnak az érdeklődők a Magyar Rendészettudományi Társaság és a Rendészettudományi Kar honlapján. A teljesség igénye nélkül az alábbi témák feldolgozása történik meg a tudományos eseményeken: A bűnügyi munka 25 éve és ma, Különbségek a napi bűnügyi munka gyakorlatában, A kihallgatás taktikája, A természeti katasztrófák áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett konferencia, 2021. évi Labdarúgó EB rendőri biztosításának tapasztalatai.

A Tagozatok folyamatosan szervezik a tudományos szakmai kiadványok publikációját, illetve az elektronikus úton történő megjelentetést.

Krauzer Ernő, az MRTT titkára az egyesület gazdasági-pénzügyi helyzetéről és a II. félév költségvetési tervezetéről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy Az Országos Rendőr-főkapitányság és a Baranya Megyei Önkormányzat is támogatást nyújtott a Társaságnak.

Korinek László elnök zárszóként megfogalmazta, hogy nehéz év áll az MRTT mögött, számos veszteség keletkezett, de a sors rákényszerített mindenkit arra, hogy alkalmazkodjon a kialakult helyzethez. Elégedettségének adott hangot az MRTT fejlődése kapcsán.

A Magyar Rendészettudományi Társaság rendeltetése a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek kérdéseinek vizsgálata és az ahhoz kapcsolódó társadalmi tevékenység összefogása. Több mint négyszáz fős nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi továbbra is a tagjainak tevékenységét.

Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes

Fotó: Bodó Pál


Címkék: hírek MRTT 2021