Fókuszban a nemzetközi rendészeti, rendőri együttműködés

Szatmári Péter tanszékvezető egyetemi docens, a Kodolányi János Egyetem tudományos és fejlesztési rektorhelyettesének köszöntője után Kovács Gábor r. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja szólt a jelenlévőkhöz a Kodolányi János Egyetemen megrendezett Nemzetközi Rendészeti, Rendőri együttműködés a 20.- és 21. században című konferencián. A dékán hangsúlyozta, hogy az együttműködés továbbra is folytatódni fog a két intézmény között a rendészeti témák tudományos feldolgozásában. Kiemelte, hogy minden együttműködés során össze kell hangolni az erőket és eszközöket, melynek során úgy kerülnek ki az együttműködők ebből a szövetségből, hogy mindenki győztes pozícióban lesz, hiszen közösen alkalmazzák a saját eszközüket, kapacitásaikat és végül szinergia keletkezik.

Botz László, az NKE Hadtudományi Doktori Iskola oktatója levezető elnöki köszöntőjében elmondta, hogy a békefenntartás mára egy sokkal bővebb értelmezést kapott. Majd ő is felhívta a figyelmet az együttműködés fontosságára.

A schengeni határon átnyúló rendészeti együttműködés gyakorlatáról tartott előadást Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki a schengeni eszme fejlődéséről, a Schengen Stratégiáról és a határvédelemről mondta el a gondolatait.

Nagy Judit egyetemi docens az elmúlt hatvan év fejlődési ívét elemezte A bel és igazságügyi (schengeni) rendészeti együttműködés című előadásában. „A 21. századi bűnözéssel szemben nem a 19. századbeli eszközökkel kell felvenni a harcot”- hangoztatta az egyetemi docens. A bűnözés karakterisztikájáról, az ügynökségekről, az Unió legfontosabb intézményeiről beszélt. Említést tett az Europolról, annak jövőképéről, kiemelt hangsúlyt fektetve a műveleti tevékenységi körére. Felvetette az előadásban, hogy legelőször az információk lépték át az országhatárt, így szót ejtett Nagy Judit a bűnügyi információk cseréjéhez szükséges adatbázisok rendszeréről, a kommunikációs csatornákról. Az együttműködés alapjaként említette a bizalmat, a szolidaritást, a megelőzést, az operativitást, a transzparenciát. Balassa Bence adjunktus a Szomáliai misszió során tapasztalt élményeinek sorát osztotta meg a jelenlévőkkel.

A nemzetközi rendészet története került a középpontba Sallai János r. ezredes, egyetemi tanár előadásában.  „Kezdeti kihívásként jelentkezett a pénz- és értékpapírhamisítás, a leánykereskedelem, a pornográf művek nemzetközi terjesztése”- fogalmazott Sallai János. Beszélt Dorning Henrik munkásságáról, a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Bizottság tevékenységéről, valamint sok érdekes történeti eseményről.  Gondolatait Dorning Henrik 1938-ban elhangzott idézetével zárta: „Minden ország rendőrségére nézve fontos a nemzetközi kapcsolat. Itt vannak azok a gyökerek, melyekhez közös szálak futnak mindenfelől és ez tette szükségessé és lehetővé a nemzetközi kapcsolatok kiépítési alapjának a szükségességét.”

Előadást tartott még Boda József ny. nb. vezérőrnagy A magyar rendőrség szerepvállalása a Kambodzsai nemzetközi misszióban címmel, Kiss Attila r. vezérőrnagy, a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei rendőrfőkapitányság vezetője a Nemzetközi rendőri együttműködés idegenrendészeti és menekültügyi területen címmel, Suha György nagykövet, főiskolai tanár A nemzetközi rendészeti együttműködés a nemzetközi kapcsolatok globalizálódó kontextusában témában, valamint Prantner Zoltán egyetemi  docens Magyarország felkészülése az ENSZ UNTAG missziókra Namíbia példáján címmel.

A rendezvény védnökeként Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, oktatási főszemlélő és Szabó Péter, a Kodolányi János Egyetem rektora működött közre.

Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes