Műhelybeszélgetések a rendészeti pályaorientációs képzésekről

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása című projekt szakmai vezetése A rendészeti pályaorientációs képzések és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzéseinek gyakorlata címmel szakmai napot és műhelybeszélgetést szervezett. A szervezők bemutatták a projekt keretében a rendészeti pályaorientációs szakterületen megvalósult fejlesztéseket és az egyetem rendészeti képzéseit, ahol pódiumbeszélgetés és műhelybeszélgetés keretében lehetőség nyílt arra, hogy az intézmények vezetői, az egyetem oktatói és a szakértők megosszák egymással gondolataikat a rendészeti képzések előtt álló kihívásokról.

A rendezvényen Kovács Gábor r. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja a jelenlévők számára bemutatta az egyetem és a kar képzési struktúráját, elmondta, hogy az RTK a teljes rendvédelmi szféra számára képez szakembereket. „Jogi, rendészeti szakmai, kriminalisztikai, vezetői, informatikai, fizikai felkészítést adunk a hallgatóknak, gyakorlati képzésben és rendészeti szakmai idegennyelvi képzésben is részesülnek. 2018-tól a mai napig 105 fő érkezett a BM pályaorientációs képzésből az RTK-ra, az utánpótlás, a toborzás fontosságára a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk”- hangsúlyozta a dékán hozzátéve azt, hogy ennek a területnek a gondozására létrejött az RTK Jövője munkacsoport.

Verhóczki János tájékoztatást adott a Rendészettudományi Karon folyó képzés rendjéről, a szakirányokról, a tisztjelölti jogviszonyról, az első évben ingyenes kollégiumi elhelyezés részleteiről.

Csóka Gabriella projekt szakmai vezető helyettes felidézte azt, hogy négy vidéki helyszínen pályaorientációs rendezvényeken vettek részt, feltérképezték, hogy a rendészeti pályaorientációs területen milyen jó gyakorlatok lelhetőek fel. „ Az NKE történetében egyedülálló módon együtt gondolkodást terveztünk középiskolai oktatók és egyetemi oktatók körében, nagy örömömre szolgál, hogy 33 középiskola tanárai látogattak el a mai műhelybeszélgetésünkre.  A közös célunk a pályaorientációs képzések megszervezése, a pályára vonzás és a pályán tartás.

Rácz György tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Oktatásigazgatási Osztály vezetője a projekt keretében a rendészeti pályaorientációs szakterületen megvalósuló fejlesztésekről beszélt.

A rendezvényen a Pályaorientációs Café tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel Molnár Katalin egyetemi docens, Szilvásy György Péter r. őrnagy, tanársegéd és a BM Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője, Kutsera Péter r. alezredes. Előadás hangzott el a Rendészeti technikus képzésről és a rendészeti képzések előtt álló kihívásokról is.

A szakmai nap programja lehetőséget biztosított jó gyakorlatok megosztására is. Répásiné Dr. Kovács Zsuzsanna r. alezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetője megosztotta a Kaposváron megvalósuló pályaorientációs szakmai oktatás technikumi és rendőrségi együttműködésének példaértékű tapasztalatait. A Miskolci Rendvédelmi Technikum két oktatója Papp Orsolya r. alezredes és Nagy Ákos Sándor c.r. alezredes a rendvédelmi képzésben megvalósuló digitális oktatásra hozott kiváló példát.

Pódiumbeszélgetést keretében a rendészeti képzések előtt álló kihívásokról fogalmazta meg gondolatait Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Christián László r. dandártábornok, NKE oktatási rektorhelyettes, Lövei László r. ezredes, a Miskolci Rendvédelmi Technikum oktatási igazgató-helyettese, Vezdán Csaba, a Nemzeti Pedagógus Kar Rendészet-Honvédelem-Közszolgálat munkacsoport elnöke és Csordás Katalin, a Than Károly Ökoiskola és Technikum igazgatója. A műhelybeszélgetés moderátora Gaál Máté harmadéves pénzügyőr tisztjelölt volt. Janza Frigyes hangsúlyozta, hogy a rendészeti utánpótlás stratégiai tervezésének kulcsfontosságú kérdése az utánpótlást biztosító középfokú intézmények megerősítése és az NKE rendészeti képzéseinek minőségi fejlesztése. Christián László r. dandártábornok ismertette a rendészeti képzések fejlesztésének új irányait, hangsúlyozva, hogy fontos a szinergia megléte a rendészeti pályaorientációs képzéseket nyújtó középfokú intézmények és az Egyetem között. A pódiumbeszélgetésen szó esett még a tanár-diák közötti generációs különbségekről, a duális képzésre való átállásból adódó nehézségekről, a digitális eszközök használatáról. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy minden képzési szint szakmai és módszertani fejlesztése indokolt a rendészeti pályára vonzás érdekében.

A szakmai nap műhelybeszélgetésekkel zárult, ahol a résztvevők közvetlenül is megoszthatták egymással a rendészeti pályaorientációval kapcsolatos szakmai tapasztalatokat.

A rendezvény a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú A versenyképes Közszolgálat Személyzeti Utánpótlásának Stratégiai Támogatása című projekt keretében valósult meg.

A Rendészettudományi Kar felvételi követelményeiről szóló tájékoztató dokumentumok az alábbi linkeken érhetőek el:

https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/rtk-felveteli-2021

https://felveteli.uni-nke.hu/wp-content/uploads/2021/11/NKE-RTK_kari-tajekoztato-fuzet_2022_web.pdf

Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes

Fotó: Bodó Pál