NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Professzori Szalon alakult a Rendészettudományi Karon

Professzori Szalon alakult a Rendészettudományi Karon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen különösen előkelő helyet foglal el a Rendészettudományi Kar az egyetemi tanárok számát illetően. Karunk szinte valamennyi tudományágban büszkélkedhet egyetemi tanárokkal, akik aktív oktatói tevékenységükkel is öregbítik hírnevünket. A professzori közösség olyan elméleti és gyakorlati tudás hordozója, amely a Kar fejlődését és további épülését kiválóan szolgálja. Minderre figyelemmel Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok egyetemi tanár, dékán kezdeményezésére Kari Tanácsi megerősítéssel, 2021. december 17-én megalakult a Professzori Szalon, amelynek tagjai a jövőben mértékadó véleményükkel aktívan részt vállalnak a Kar érdekeinek megfelelő vezetői döntések támogatásában és a stratégia célkitűzések megvalósításában. Az alakuló ülésen a köztársasági elnök úr által kinevezett egyetemi tanárok vettek részt, akik elnökké Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy egyetemi tanárt választották, míg a titkári feladatok ellátására Dr. Fantoly Zsanett tanszékvezető egyetemi tanár kapott felkérést. A Professzori Szalon munkájához a későbbiek során a címzetes egyetemi tanárok is csatlakoznak. Az alakuló ülésen döntés született a Professzori Szalon alapszabályának elkészítéséről is, amelyet a titkár készít elő.

Szöveg: Dr. Pallo József bv. ezredes, tudományos dékánhelyettes

Fotó: Bodó Pál ka.