NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Sikeres műhelyvita a rendőr tiszthelyettes képzés oktatás-módszertani fejlesztéséről

Krauzer Ernő c. r. ezredes, az NKE Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatója sikeres, hibrid formában megrendezett műhelyvitán védte meg „A rendőr tiszthelyettes képzés oktatás-módszertani fejlesztése” című PhD értekezésének téziseit.

Tudományos témavezetője, a műhelyvita levezető elnöke Kovács Gábor r. vezérőrnagy, dékán, egyetemi tanár ismertette a jelölt szakmai és tudományos pályafutásának legfőbb állomásait, a jegyzőkönyvet a műhelyvita titkára, Kovács István r. őrnagy, adjunktus vezette.

A képzés megújításának szükségességéről, kutatói kérdésekről, a rendőr tiszthelyettes képzés történetéről osztotta meg Krauzer Ernő a gondolatait, majd bemutatta az Intézkedéstaktika tantárgy oktatásának elméleti és gyakorlati kérdéseit nemzetközi és hazai kitekintéssel, az empirikus kutatásának eredményeivel együtt. Elhangzott, hogy 1421 fő töltötte ki a kérdőíveit és 44 interjút készített a doktorjelölt. 

Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok előopponensi véleményében elmondta, hogy a téma rendkívül időszerű, majd megfogalmazta a javaslatait, kiemelve a dolgozat legértékesebb elemeit is. Németh József r. ezredes előopponensként a hivatkozások pontosításával és a fejezetek bővítésével kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jelölttel és a jelenlévőkkel.

Kovács Gábor r. vezérőrnagy felolvasta Teke András ny. határőr ezredes támogató gondolatait és kritikai észrevételeit, majd Nádasi Béla bv. ezredes az intézkedéstaktikai oktatás megreformálása mellett érvelt, támogatva a jelölt kutatását. Farkas Johanna egyetemi docens hiánypótlónak nevezte az értekezést és örökérvényűnek a témát, hangsúlyozva a pszichológia és a kompetenciafejlesztés fontosságát az intézkedéstaktika oktatása során. Mészáros Gábor r. alezredes, Sallai János r. ezredes és Szabó Andrea püőr. ezredes előremutató javaslatokat fogalmazott meg a jelölt számára. 

Az értekezés tervezetét a 14 tudományos fokozattal rendelkező részvevő kisebb átdolgozásokkal, további eljárásra, újabb műhelyvita nélkül alkalmasnak találta.

Az értekezés az alábbi linken érhető el:
https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/rendeszettudomanyi-doktori-iskola/doktori-vedesek-es-muhelyvitak 


Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Bodó Pál