Katasztrófavédelem alapszak

Katasztrófavédelem alapszak

Az alapszakon folyó képzés célja olyan katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, a tűzvédelmi- és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására. A szakon végzettek számára az alapképzés megszerzését követően a katasztrófavédelmi igazgatás, a tűzvédelemi igazgatás, a tűzoltóság, és a közigazgatás, továbbá a különféle gazdasági ágazatok is alkalmazási lehetőséget biztosítanak.

Az alapképzési szak szakirányai:

A katasztrófavédelem szakon végző hallgatók mindhárom szakirány tekintetében olyan felkészítést kapnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy az NKE Rendészettudományi Karán jelenleg működő Rendészeti vezető mesterképzésbe bekapcsolódhassanak, de a katasztrófavédelmi mesterszak létesítése és indítása is tervezett.  A mester fokozat megszerzése után lehetőségük nyílik a doktori iskolákon folyó tudományos képzésbe történő részvételre, amennyiben megfelelő elméleti és gyakorlati alappal rendelkeznek és kellő tudományos habitust éreznek magukban.

Katasztrófavédelem alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Katasztrófavédelem alapképzési szak tanterve - Érvényes: a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben

Az alapképzés angol nyelvű változata: https://kvi.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/disaster-management-bachelor-programme

Bővebben...