NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Katasztrófavédelem alapszak

Katasztrófavédelem alapszak

Az alapszakon folyó képzés célja olyan katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, a tűzvédelmi- és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására. A szakon végzettek számára az alapképzés megszerzését követően a katasztrófavédelmi igazgatás, a tűzvédelemi igazgatás, a tűzoltóság, és a közigazgatás, továbbá a különféle gazdasági ágazatok is alkalmazási lehetőséget biztosítanak.

Az alapképzési szak szakirányai:

  • katasztrófavédelmi műveleti;
  • tűzvédelmi és mentésirányítási;
  • iparbiztonsági.

A katasztrófavédelem szakon végző hallgatók mindhárom szakirány tekintetében olyan felkészítést kapnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy az NKE Rendészettudományi Karán jelenleg működő Rendészeti vezető mesterképzésbe bekapcsolódhassanak, de a katasztrófavédelmi mesterszak létesítése és indítása is tervezett.  A mester fokozat megszerzése után lehetőségük nyílik a doktori iskolákon folyó tudományos képzésbe történő részvételre, amennyiben megfelelő elméleti és gyakorlati alappal rendelkeznek és kellő tudományos habitust éreznek magukban.

 

Katasztrófavédelem alapképzési szak tanterve a 2024/2025 tanévtől

Katasztrófavédelem alapképzési szak tanterve a 2023/2024 tanévtől

Katasztrófavédelmi alapképzési szak tanterve – Érvényes: 2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben

Katasztrófavédelem alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei