Kriminalisztika mesterképzési szak - felvételi

Tisztelt Kriminalisztika MA-szakra jelentkező leendő hallgatók!

A jelenlegi, az egyetemi oktatási rendszert is érintő veszélyhelyzetre való tekintettel a szakra történő jelentkezés menete az alábbiakban módosul:

A felvételi eljárásban a maximum 65 pont elérését lehetővé tevő

 • a rendészeti szakirányra jelentkezők esetében a korábban 2020. június 12. (péntek) 13:00 óra időpontra meghirdetett írásbeli felvételi, valamint
 • a polgári szakirányra jelentkezők esetében a felvételi beszélgetés

elmarad.

Helyette, mindkét szakirány esetében, a jelentkezők az Egyetemen történő megjelenést nem igénylő feladatmegoldással tudják teljesíteni a felvételi követelményeket. A szakmai írásbeli felvételi és a személyes szóbeli meghallgatás helyett a szakra jelentkezők számára motivációs jelentkező levél megírására nyílik lehetőség az alábbi táblázat kitöltésével:

NÉV

              e-mail cím, telefonszám             

Mi motiválta e képzésre a jelentkezését?

                                                                                                                                                                                                                            

max.: 10 pont

Milyen rendészeti hatósági, illetve kriminalisztikai szakmai tapasztalattal rendelkezik?

 

max.: 25 pont

Mi a célja a diploma megszerzésével?

 

max.: 10 pont

A kriminalisztika mely területén képzeli el a jövőbeni pályafutását?

 

max.: 10 pont

Lát bárminemű akadályt a majdani tanulmányi kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban a kriminalisztika mesterképzésre felvétele esetén?

 

max.:   5 pont

Részt kívánna-e venni, hol és milyen területen a mesterképzés keretében külföldi tanulmányok folytatásában?

 

max.:   5 pont

Összesen:

65 pont

A motivációs jelentkező levél beküldésének határideje mindkét szakirány esetében 2020. június 12., melyet a következő két e-mail címre (mindkettőre!) kell elküldeni:

meszaros.bence@uni-nke.hu; vigh.andras@uni-nke.hu

A kitöltött kérdőív elbírálásának határideje 2020. június 26. melynek eredményről a jelentkező személyre szóló értesítést kap 2020. június 30-ig.

A kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakirányára a jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább három éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

Mind a rendészeti, mind a polgári szakiránynál szükséges a megfelelő alapszakon szerzett oklevél, illetve a szak bemeneti követelménye esetében meghatározott kreditszám.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, az igazgatásrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.

Amennyiben a pályázó nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell legalább 60 kredittel az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi ismeretek
 • jogtudományi ismeretek
 • általános igazgatási ismeretek
 • szakigazgatási ismeretek
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek
 • közgazdasági menedzsment ismeretek
 • EU ismeretek
 • természettudományi ismeretek

Amennyiben csak 30 kredittel rendelkezik a pályázó, a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint meg kell szerezni. A legalább tíz éve hivatásos állományban dolgozó kollégák, a betöltött beosztásokról szóló igazolások csatolásával, kérhetik a munkatapasztalatok beszámítását (validáció) is.

A felvételi pontszámok kiszámításának módszere:

Felvételi pontok:

 • motivációs jelentkező levél: maximum 65 pont

és

 • oklevél minősítés duplázása: maximum 10 pont (az oklevél minősítése után járó pontszám az oklevél minősítésének 2-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 6, a cum laude minősítésért 8, a summa cum laude minősítésért 10 pont jár.)

Többletpontok: maximum 25 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • Olimpiai eredmény: 10 pont
 • rendészeti szakvizsga: 2 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 10 pont
 • továbbképzés: 4 pont (rendészeti vezetőképző tanfolyamért 2 pont, rendészeti mester vezetőképzőért szintén 2 pont)

Kérjük, hogy a felvételi eljárás során figyelembe vehető többletpontok igazolására szolgáló dokumentumaik (főiskolai vagy egyetemi oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú szakmai gyakorlatának munkahelye által kiadott igazolása, rendészeti szakvizsga, előnyben részesítés) feltöltését ellenőrizzék a felvételi jelentkezésük elektronikus felületén! Ezzel kívánjuk elkerülni azt, hogy bármilyen adminisztrációs ok miatt a jogosan járó többletpontok kimaradjanak a felvételi pontszámok számításánál.

Budapest, 2020. április

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető