NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kriminalisztika mesterképzési szak - felvételi

Tisztelt Kriminalisztika MA-szakra jelentkező leendő hallgatók!

A kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakirányára (államilag támogatott képzés) a jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább három éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

A kriminalisztika mesterképzési szak polgári szakirányára (önköltséges képzés) a jelentkezés feltétele legalább BA, Bsc/főiskolai végzettség.

Mind a rendészeti, mind a polgári szakiránynál szükséges a büntetlen előélet (a 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22.§.-nak megfelelően), valamint a megfelelő alapszakon szerzett oklevél, illetve a szak bemeneti követelménye esetében meghatározott kreditszám.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, az igazgatásrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.

Amennyiben a pályázó nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell legalább 60 kredittel az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi ismeretek
 • jogtudományi ismeretek
 • általános igazgatási ismeretek
 • szakigazgatási ismeretek
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek
 • közgazdasági menedzsment ismeretek
 • EU ismeretek
 • természettudományi ismeretek

Amennyiben csak 30 kredittel rendelkezik a pályázó, a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint meg kell szerezni. A legalább tíz éve hivatásos állományban dolgozó kollégák, a betöltött beosztásokról szóló igazolások csatolásával, kérhetik a munkatapasztalatok beszámítását (validáció) is.

A felvételi pontszámok kiszámításának módszere:

Felvételi pontok:

 • rendészeti szóbeli felvételi (rendészeti szakirányon)/felvételi beszélgetés (polgári szakirányon): maximum 65 pont

és

 • oklevél minősítés duplázása: maximum 10 pont (az oklevél minősítése után járó pontszám az oklevél minősítésének 2-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 6, a cum laude minősítésért 8, a summa cum laude minősítésért 10 pont jár.)

Többletpontok: maximum 25 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • Olimpiai eredmény: 10 pont
 • rendészeti szakvizsga: 2 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 10 pont
 • továbbképzés: 4 pont (rendészeti vezetőképző tanfolyamért 2 pont, rendészeti mester vezetőképzőért szintén 2 pont)

Kérjük, hogy a felvételi eljárás során figyelembe vehető többletpontok igazolására szolgáló dokumentumaik (BA,Bsc/főiskolai vagy MA,Msc/egyetemi oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú szakmai gyakorlatának munkahelye által kiadott igazolása, rendészeti szakvizsga, előnyben részesítés) feltöltését ellenőrizzék a felvételi jelentkezésük elektronikus felületén! Ezzel kívánjuk elkerülni azt, hogy bármilyen adminisztrációs ok miatt a jogosan járó többletpontok kimaradjanak a felvételi pontszámok számításánál.

Az on-line felvételi beszélgetések konkrét időpontjairól és a bekapcsolódáshoz szükséges linkekről e-mailben küldünk értesítést.

A rendészeti szakirányon az alábbi törvények meghatározott részeiből teszünk fel kérdéseket:

 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény III-XI. fejezetei, továbbá XXVIII-XXXIV. fejezetei
 • Magyarország Alaptörvénye (a hatályos szöveg ismerete szükséges) IV. cikk, XXVIII. cikk, 25-29. cikk, 46. cikk
 • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 1-6. §, IV. fejezet

A szóbeli felvételi beszélgetésre történő sikeres felkészülést segítő témakörök polgári szakirányon:

 • A kriminalisztika fogalma, tárgya és rendszere.
 • A kriminalisztika feladatainak rövid bemutatása.
 • Előzetes kriminalisztikai szakmai tapasztalatok bemutatása.
 • A jelentkező motivációs hátterének bemutatása.
 • Egy konkrét bűncselekmény elemzése saját olvasmányok, tapasztalat alapján.
 • A jelentkező összefoglaló, önálló véleménye a bűnözés és a társadalom kapcsolatáról.
 • A nyomok, információk szerepe a felderítésben és a bizonyításban.
 • Sértett és elkövető közti lehetséges kapcsolat bemutatása.
 • Egyes bűncselekmény típusok vázlatos bemutatása.
 • A médián keresztül közvetített bűnüldözés és a valóság viszonya.
 • A szakértők feladata a bűnügyi munkában.
 • Zéró tolerancia a bűnüldözésben, érvek-ellenérvek.
 • A digitális világ és a bűnelkövetés kapcsolatának vázrajza.
 • Jövőre vonatkozó pályaorientációs elképzelések.

A felvételi elbeszélgetés döntően a jelentkezőnek a bűnüldözés tudományához köthető általános ismereteinek, önálló gondolatainak felmérésére szolgál, nem a tárgyi tudásszintet méri. A sikeres felkészülést segítheti:

 • Bócz Endre (szerk.): Kriminalisztika 1-2., [Criminalistics 1-2.] Budapest, 2004. ISBN: 963 8036 83 4 0 és ISBN: 963 8036 85 0 (in Hungarian)
 • Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái [The tendencies of criminalistics] Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, 2014. ISBN 978-615-5376-38-2 (in Hungarian)

Budapest, 2023. január

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető