NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szak

Tisztelt Jelentkező!

Polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szakra csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy

A polgári nemzetbiztonsági mesterképzési szakra a szak Képzési és Kimeneti Követelményeiben (KKK) meghatározott, korábbi tanulmányok birtokában lehet jelentkezni. A KKK határozza meg, hogy mely szakokon szerzett főiskolai végzettség vagy BA, BSc fokozat birtokában lehet a mesterszakra teljes kreditérték beszámításával jelentkezni. Ezekben az esetekben előzetes kreditelismerési eljárást nem kell kérni.

A szak KKK-t tartalmazó jogszabály elérhető itt.

Aki nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik, annak legkésőbb 2024. május 3-ig előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie, lásd: https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/mesterkepzes/elozetes-kreditelismeresi-eljaras (a nyomtatványok az adott oldalon megtalálhatóak).

A kérelmet legkésőbb 2024. május 3-ig  kell a kért mellékletekkel együtt elektronikus formában kell a pnbtsz@uni-nke.hu e-mail címre megküldeni. Az eddig papír alapon a Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán már leadott anyagokat nem kell elektronikus formában újra küldeni.

(1) A polgári nemzetbiztonsági mesterképzésben – a 100 pontos felvételi rendszert alapul véve – a felvételi pontszámítás az oklevél minősítése, a felvételi beszélgetés és a többletpontok alapján történik. A felvételhez szükséges minimális pontszám: 50 pont.

(2) A jelentkező

a) az oklevél minősítése alapján legfeljebb 50 pontot,

b) a felvételi beszélgetés alapján legfeljebb 30 pontot és

c) legfeljebb 20 többletpontot

szerezhet a felvételi eljárás során.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott pont meghatározása során azon oklevél/oklevelek figyelembe vételére kerül sor, mely(ek) alapján a jelentkező a felvételhez szükséges ismeretek elismerését kéri. A pontszám az ötfokozatú skálán értékelt oklevél minősítésének 10-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 30, a cum laude minősítésért 40, a summa cum laude minősítésért 50 pont jár. Több figyelembe vehető oklevél esetén, azok minősítésének számtani átlaga a pont számításának alapja. A fentiektől eltérő értékelési rendszerben kiadott oklevél esetén a Kari Felvételi Bizottság a fenti rendelkezések megfelelő alkalmazásával arányosítás útján határozza meg a pontszámot.

(4) A felvételi beszélgetésre csak azokat hívja be az Egyetem, akik rendelkeznek a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint beszámítható minimum kredittel. A felvételi beszélgetés témakörei a KÁVB által befogadott, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott ismeretkörökből kerülnek összeállításra, és minden jelentkezőnél a nála befogadott kredit ismeretanyagának megfelelően kerülnek alkalmazásra.

(5) A mesterképzési szakra jelentkezők összesen legfeljebb 20 többletpontra jogosultak az alábbiak szerint:

a)  nyelvvizsgáért járó többletpont:

aa) államilag elismert vagy azzal egyenértékű C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 15 pont,

ab) államilag elismert vagy azzal egyenértékű B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 10 pont,

ac) államilag elismert vagy azzal egyenértékű B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 10 pont;

b)  az esélyegyenlőség biztosítására tekintettel adható – összesen legfeljebb 10 - többletpont annak a jelentkezőnek, akinek tekintetében a Tájékoztató megjelenése és a Felvkr. 12. § (4) bekezdésében foglalt határidő közötti időszak során az alábbi körülmények fennálltak:

ba) hátrányos helyzetű jelentkező: 10 pont,

bb) fogyatékossággal élő jelentkező: 10 pont,

bc) gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, illetve a Felvkr. 24. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásban részesülő jelentkező, aki ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja: 10 pont.