A rendészeti vezető mesterképzési szak

Tisztelt Felvételizők!

A célirányos felkészülésük érdekében a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék közzétette az informatikai eszközön keresztül tervezett szóbeli felvételi felkészülési kérdéseit, amelyekről innen tájékozódhatnak (lásd lentebb).
 

A rendészeti vezető mesterképzési szakra való jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább két éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat és tiszti rendfokozat.

A nappali munkarendre történő jelentkezés feltétele továbbá a rendvédelmi szerv országos vezetőjének támogató nyilatkozata, valamint, hogy a jelentkező szerepeljen az utánpótlási vezetői adatbázisban.

A felvételi pontszámok kiszámításának módszere:

Felvételi pontok:

 • Az írásbeli felvételi vizsga helyett adható 65 pont helyett, Skype rendszeren keresztül – felvételi bizottság előtt – végrehajtott szóbeli vizsga: (motivációs rész maximum 5 pont adható, elméleti rész maximum 60 pont (3 kérdés, egyenként maximálisan 20 pont adható)

és

 • oklevél minősítés duplázása: maximum 10 pont (az oklevél minősítése után járó pontszám az oklevél minősítésének 2-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 6, a cum laude minősítésért 8, a summa cum laude minősítésért 10 pont jár.)

Többletpontok:  maximum 25 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • Olimpiai eredmény: 10 pont
 • rendészeti szakvizsga: 2 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 10 pont
 • továbbképzés: 4 pont (rendészeti vezetőképző tanfolyamért 2 pont, rendészeti mester vezetőképzőért szintén 2 pont)

A szóbeli felvételi vizsgára történő sikeres felkészülés érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk a jelentkezőket a felkészülést segítő irodalomról.

Jogtudományi ismeretek:

 • a hatályos Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) I., II., III., IV., V., VI. fejezetei és a XII. fejezet
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény III-XI. fejezetei, valamint a XXVIII-XXXIV. fejezetei, továbbá LIV-LXVIII. fejezetei;
 • Magyarország Alaptörvénye (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • 2010. évi. XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjairól és az államtitkárok jogállásáról (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.): 1-50. § (a hatályos szöveg ismerete szükséges)

A felvételi vizsga:

A vizsga megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal a pályázók elektronikus úton (a kapcsolattartásra megadott e-mail útján) tájékoztatást kapnak a felvételi pontos lefolyásáról (a felkészülési kérdések jegyzéke, a bizottság összetétele, pontos időpont, a bejelentkezés módja, a felvételi vizsga lefolyása, az értékelés rendje stb.).

A vizsga során a felvételiző személy azonosítása a személyi igazolvány felmutatásával történik meg.

A felvételi bizottság előtt végrehajtott szóbeli felvételi vizsga, kérdés–azonnali felelet formájában tervezett, a bizottság célja a felvételiző tájékozottságának felmérése a megadott jogszabályok ismeretéből. A szóbeli felvételi vizsgára személyenként 20 perc áll rendelkezésre, amely tartalmazza a jelentkező felvételi motivációit tartalmazó bemutatkozást is (erre a bizottság maximálisan 5 pontot adhat). A vizsgán a bizottság három kérdést tesz fel a megadott felkészülési anyagok ismeretköréből – az előre kiküldött felkészülési kérdések felhasználásával. (A bizottság kérdésenként maximálisan 20 pontot adhat a felvételizőnek).

A felvételi vizsgák ideje: 2020. június 08.; 09.; 10.; 11.; 15.; 16.; 17.; 09:00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra (a pontos vizsgabeosztást az elektronikus úton kiküldött értesítő tartalmazza, mely időpont módosítása indokolt esetben írásban kérhető).

A Skype rendszeren keresztül az rendeszetivezetoma@uni-nke.hu címen történik meg a felvételi vizsga lebonyolítása. A felvételiző kötelessége a vizsgabeosztásban rögzített időpontban a Skype rendszeren bejelentkezni – az egyetem nem vállal felelősséget a felvételiző részéről megjelenő esetleges technikai akadályok bekövetkezése miatt.

A felvételi vizsgára pótidőpont a június 18-ai nap 09.00-12.00 óra között, ezt a pótnapot csak rendkívüli esetben tervezzük igénybe venni, ezért kérjük, hogy egyéb elfoglaltságaikat az kiértesítésben szereplő időpontban történő rendelkezésre állásnak megfelelően szervezzék.

Kérjük, hogy a felvételi eljárás során figyelembe vehető többletpontok igazolására szolgáló dokumentumaik (főiskolai vagy egyetemi oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú szakmai gyakorlatának munkahelye által kiadott igazolása, rendészeti szakvizsga, előnyben részesítés) feltöltését ellenőrizzék a felvételi jelentkezésük elektronikus felületén! Ezzel kívánjuk elkerülni azt, hogy bármilyen adminisztrációs ok miatt a jogosan járó többletpontok kimaradjanak a felvételi pontszámok számításánál.

Minden jelentkezőnek – a felvételi vizsga levezetésének részleteivel kapcsolatban – értesítést küldünk, akik az előtanulmányok során megszerzett szükséges ismeretekkel (kreditpontokkal) rendelkeznek.

További információ és felvilágosítás: rvt@uni-nke.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2020. április

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető 

Rendészeti vezető MA felvételi elbeszélgetést orientáló témakörök
PDF letöltése