A rendészeti vezető mesterképzési szak

A rendészeti vezető mesterképzési szakra való jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább két éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat és tiszti rendfokozat.

A nappali munkarendre történő jelentkezés feltétele továbbá a rendvédelmi szerv országos vezetőjének támogató nyilatkozata, valamint, hogy a jelentkező szerepeljen az utánpótlási vezetői adatbázisban.

A felvételi pontszámok kiszámításának módszere:

Felvételi pontok:

 • írásbeli vizsga: maximum 65 pont

és

 • oklevél minősítés duplázása: maximum 10 pont (az oklevél minősítése után járó pontszám az oklevél minősítésének 2-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 6, a cum laude minősítésért 8, a summa cum laude minősítésért 10 pont jár.)

Többletpontok:  maximum 25 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • Olimpiai eredmény: 10 pont
 • rendészeti szakvizsga: 2 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 10 pont
 • továbbképzés: 4 pont (rendészeti vezetőképző tanfolyamért 2 pont, rendészeti mester vezetőképzőért szintén 2 pont)

A vizsgára történő sikeres felkészülés érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk a jelentkezőket a felkészülést segítő irodalomról.

Jogtudományi ismeretek:

 • a hatályos Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) I., II., III., IV., V., VI. fejezetei és a XII. fejezet
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény III-XI. fejezetei, valamint a XXVIII-XXXIV. fejezetei, továbbá LIV-LXVIII. fejezetei;
 • Magyarország Alaptörvénye (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • 2010. évi. XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjairól és az államtitkárok jogállásáról (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) (a hatályos szöveg ismerete szükséges);
 • 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.): 1-50. § (a hatályos szöveg ismerete szükséges)

A feladatok teszt jellegűek (válassza ki, egészítse ki, helyes-helytelen, folytassa, értelemszerűen rendezze össze, stb.). A megoldásukra legfeljebb 60 perc áll majd rendelkezésre. A megoldáshoz segédeszközök nem használhatók.

A felvételi vizsga ideje:            2020. június 05. (péntek) 13:00 óra

A felvételi vizsga helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
(VIII. kerület, Üllői út 82.)

A feladatok megoldására rendelkezésre álló 60 perc, a későn jövők számára a késésüknek megfelelően rövidül.

Az írásbeli vizsgára pótidőpontot nem biztosítunk, ezért kérjük, hogy egyéb elfoglaltságaikat ennek megfelelően szervezzék.

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára hozzák magukkal a felvételi eljárás során figyelembe vehető többletpontok igazolására szolgáló dokumentumaik fénymásolatát (főiskolai vagy egyetemi oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú szakmai gyakorlatának munkahelye által kiadott igazolása, rendészeti szakvizsga, előnyben részesítés) még akkor is, ha ezt jelentkezésükhöz már elektronikusan csatolták! Ezzel kívánjuk elkerülni azt, hogy bármilyen adminisztrációs ok miatt a jogosan járó többletpontok kimaradjanak a felvételi pontszámok számításánál.

Tisztelettel várjuk a jelentkezőket június 5-én. A vizsgára névre szóló behívót fogunk küldeni minden pályázónak, akik az előtanulmányok során megszerzett szükséges ismeretekkel (kreditpontokkal) rendelkeznek.

Budapest, 2019. november

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető