Kriminalisztikai szakértő

TÁJÉKOZTATÓ
a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakról

 

A kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak keretében öt szakterületen (fegyverszakértő, írásszakértő, nyomszakértő, okmányszakértő, ujjnyomatszakértő) lehet tanulmányokat folytatni. A képzés a 2022. évi keresztféléves eljárás során, mind az öt szakterületen meghirdetésre kerül. A kompetencia alapú moduláris képzés keretében minden szakterületen egységes alap, majd eltérő szakmai és differenciált speciális szakmai ismereteket szereznek a hallgatók.

A záróvizsga követelményeinek teljesítését követően, a hallgatók kriminalisztikai szakértő (zárójelben a szakterület megnevezése) szakképzettséget igazoló oklevelet kapnak.

A három féléves képzési idejű szak önköltséges finanszírozású. A szakterületenként csak megfelelő számú jelentkező esetén indul a képzés. Az önköltség összege 195.000 Ft/fő/félév.

A tanév 2022. februárjában indul. A 480 órás képzésre levelező tagozatos formában kerül sor úgy, hogy a tanórák hétvégén (péntekenként délután 13 órától 6 órában, illetve szombatonként 10 órában) kerülnek megtartásra a Rendészettudományi Kar Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium (Helyszín: 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.) termeiben.

A szakra jelentkezés feltétele

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon, korábban főiskolai képzésen szerzett oklevél, szóbeli felvételi beszélgetésen való megfelelés, valamint az ujjnyomatszakértői területen történő képzésre a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgatójának előzetes írásos javaslata szükséges.

Rendőrtiszti-, rendőrszervezői végzettség a rangsorolásnál előnyt jelent.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezés menete

A szakirányú továbbképzési szakra (konkrétan, egy szakterület megjelölésével) a Kar által kiadott, a honlapról letölthető jelentkezési lapon lehet jelentkezni. Egy pályázó csak egy szakterületre adhat be jelentkezési lapot és a képzés során szakterületet váltani nem lehet.

A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell:

-          a BA/BSc/főiskolai vagy MA/MSc/egyetemi végzettséget tanúsító oklevél másolatát (magyar, angol nyelven). Amennyiben angol nyelvű oklevelet még nem állított ki a felsőoktatási intézmény, akkor a képzés, és a szakképzettség angol megnevezését tartalmazó, az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény által hitelesített igazolást,

-          a részletes szakmai önéletrajzot,

-          amennyiben idegennyelvtudást tanúsító bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor annak fénymásolatát,

-          az ujjnyomatszakértő szakterületre jelentkezőknek a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által kiadott támogató nyilatkozatot,

-          3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (Ügyfélkapun történő igénylés esetén a Speciális igénylés” -t kell választani. Az igénylés okánál „NKEEGYETEM” -t kell, választani a felugró lehetőségek közül. Papíralapú igénylés esetén a kérőlap III. pontjában „Igen” választ kell adni, a IV. pontban az alábbi szöveget kell beírni: 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22.§. A kérőlap V. pontját ez esetben nem kell kitölteni.).

A jelentkezési lapot legkésőbb 2022. január 10-ig kell eljuttatni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztályára (1441 Budapest Pf.60).

A felvétel elbírálása

A felsőoktatási intézmény felvételi beszélgetés keretében értékeli a szak, képzési céljában meghatározott szempontok érvényesíthetőségét, a jelentkező szakterületre történő alkalmasságát.

A felvételi elbeszélgetés 2022. január 24-től január 26-ig tart, a konkrét időpontról tájékoztatást küldünk. A felvételről a Felvételi Bizottság szakmai szempontok figyelembevételével dönt.

Tájékoztató a szakértői névjegyzékbe történő felvételről a kriminalisztikai szakterületeken

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 40/A. § (1) bekezdése szerint a rendelet 12. számú melléklet 1-5. pontjaiban megjelölt szakterületek (fegyverszakértés, írásszakértés, nyomszakértés, okmányszakértés, ujjnyomatszakértés) esetében a névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség mellett a kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség megszerzésétől számított legalább hároméves gyakorlati idő igazolása szükséges.

További fontos információ

A rendvédelmi szerveknél, a rendőrtiszti főiskolai vagy NKE-RTK végzettséghez kötött tiszti beosztások betöltéséhez szükséges alapvégzettségnek a fenti oklevél nem elfogadott.

A képzés Képzési programja elérhető a https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzesi-szak/kriminalisztikai-szakerto-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak oldalon.

A jelentkezési lap letölthető a https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/szakiranyu-tovabbkepzesi-szak/kriminalisztikai-szakerto oldalról. Jelentkezési lap kriminalisztikai szakértő 2022 innen tölthető le!

A képzéssel kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya ad felvilágosítást (+36-1-432-9000 /19-312 telefonszámon).

Budapest, 2021. október 11.

dr. Verhóczki János r. ezredes s.k.
tanulmányi osztályvezető