NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Pályaalkalmassági vizsgálatok

Tisztelt Jelentkező!

 

TÁJÉKOZTATÓ
A PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A pályaalkalmassági vizsgálatok alább leírt rendje az alábbi képzésekre pályázókat érinti.

Nappali munkarend:

 • Bűnügyi alapszak
 • adó- és pénzügyi nyomozó
 • bűnüldözési szakirány
 • gazdasági nyomozó
 • kiber nyomozó
 • Rendészeti alapszak
 • bevándorlási szakirány
 • határrendészeti rendőr
 • igazgatásrendészeti rendőr
 • közrendvédelmi rendőr
 • közlekedésrendészeti rendőr
 • vám- és pénzügyőri
 • Katasztrófavédelem alapszak
 • államilag támogatott iparbiztonsági szakirány
 • államilag támogatott katasztrófavédelmi műveleti szakirány

A rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány nappali munkarendes képzésre jelentkezőknek csak pályaorientációs beszélgetésen kell részt venniük, rájuk nem vonatkozik az alábbiakban leírt folyamat. A hivatásos állományú pályázók – kivéve a polgári nemzetbiztonsági alapszakra pályázókat- állományviszonyuknál fogva mentesülnek az alkalmassági vizsgálatok alól. A polgári nemzetbiztonsági alapszakra jelentkezőknek pályaorientációs beszélgetésen kell részt venniük.

A bűnügyi alapszak kiber nyomozó, és a bűnügyi igazgatási alapszak informatikai nyomozó szakirányra jelentkező a pályaorientációs beszélgetés részeként informatikai jártasság és készségvizsgálaton is részt vesz.

A pályaalkalmassági vizsgálatok menetrendje :

1. alkalom: fizikai alkalmassági vizsgálat (várhatóan április második felében).

2. alkalom: egészségi, illetve pszichológiai alkalmassági vizsgálat (azonos napon és helyszínen) május második hetétől;

3. alkalom: pályaorientációs beszélgetés (a kiber nyomozó szakirányra jelentkezőknek informatikai jártassági és készségvizsgálaton is részt kell venniük, melynek keretében bizottság vizsgálja a pályázó infokommunikációs eszközök felhasználó szintű ismeretét és kreatív probléma megoldó képességét. A vizsgálatról szóló tudnivalókról, annak pontos idejéről a későbbiek során e-mailben kapnak tájékoztatás a kiber és informatikai nyomozó képzésre is jelentkezők). 

 

Fizikai alkalmassági vizsgálat:

A fizikai alkalmassági vizsgálat lebonyolítását április második felére tervezi a Kar. Az alkalmassági vizsgálatról az értesítést április 10-e körül kapják meg e-mailben, illetve később postán is. 

A fizikai alkalmassági vizsgálatra Önnek az NKE Rendészettudományi Kartól kapott időpontban kell megjelennie a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. (Budapest, VIII. kerület Üllői út 82.).

A fizikai alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést az a jelentkező szerezhet, aki az alkalmassági rendelet 7. számú mellékletében leírt minimumfeltételeket teljesíti.

 

Az alkalmassági vizsgálatról szóló videó megtekintése

 

A fizikai alkalmasság vizsgálat három gyakorlat egymást követő elvégzését foglalja magában, melyek mindegyikéből teljesítenie kell a felvételizőnek a neméhez meghatározott minimum szintet. Alkalmas minősítést kap az a felvételiző, aki a feladatonként megjelölt nemenkénti minimum ismétlésszámot teljesíti és a három feladatból összesen legalább nők esetében 80, férfiak esetében 100 ismétlést összegyűjt.

7. számú melléklet

1. 20 méteres ingafutás:

1.1. Leírás:

A köznevelésben alkalmazott, kötelező Nemzeti Egységes Tanulói Fittségmérési Teszt rendszer, állóképességet mérő gyakorlata.

 

1.2.Végrehajtás:

 • a. A felvételiző egymástól 20 méterre lévő vonalak közt sétál/fut.
 • b. A felvételizőnek maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekednie.
 • c. A futás sebességét a hanganyag diktálja, amelyhez a felvételizőnek alkalmazkodnia kell. A teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik, a szint percenként változik, ami 0,5 km/h növekedést jelent.
 • d. Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a felvételiző legkésőbb a hangjelzéssel egy időben legalább egy lábbal érint a 20 méteres szakaszt jelző vonalat vagy áthalad rajta.
 • e. A teszt akkor ér véget, ha a felvételiző a második hibáját véti, azaz nem éri el a vonalat a hangjelzésre vagy nem tudja folytatni a futást.

1.3.Értékelés: A tesztet a teljesített szakaszok száma alapján értékeljük.

 • a. Minimum érték férfiak számára: 46 db szakasz
 • b. Minimum érték nők számára: 29 db szakasz

 2. Átugrás zsámoly felett érkezés hasonfekvésbe.

2.1. Leírás:

Az alsó végtag erő-állóképességét, dinamikus láberejét méri. Egyszerű gyakorlat, minimális eszközigényű, pontosan mérhető, természetes mozgás, előképzettséget nem igényel.

2.2.Végrehajtás:

 • a. A felvételiző a zsámolyok mellett áll, válla merőleges a zsámolyokra.
 • b. Jelre átugrik/átlép a zsámoly felett és hasonfekvésbe érkezik, majd feláll, visszaugrik vagy visszalép a kiinduló helyzetbe, ahova újra hasonfekvés érkezik.
 • c. A gyakorlatot 1 percig folyamatosan végzi.

2.3. Értékelés: A hasonfekvésekbe érkezések számát számoljuk.

 • a. Minimum érték férfiak számára:14 érkezés
 • b. Minimum érték nők számára:12 érkezés

3. Falra dobás medicinlabdával:

3.1. Leírás:

A kar és a törzs erő-állóképességét méri. Egyszerű gyakorlat, minimális eszközigényű, pontosan mérhető, természetes mozgás, előképzettséget nem igényel.

3.2.Végrehajtás:

 • a. A felvételiző 1,5 méterre a faltól egy tornapad mögött áll a kezében medicinlabdával.
 • b. A nők 3 kg-os, a férfiak 5 kg-os labdát 1 percig folyamatosan a falhoz dobják, majd elkapják.

3.3. Értékelés: A dobások számát számoljuk.

 • a. Minimum érték férfiak számára: 33 db
 • b. Minimum érték nők számára: 33 db

A FELMÉRÉSRE HOZZA MAGÁVAL:

 • személyazonossága azonosítására alkalmas fényképes igazolványt,
 • tollat,
 • az oldal alján letölthető ORVOSI IGAZOLÁS (HÁZIORVOS) nyomtatványt kitöltve, a pályázó és a háziorvos által is aláírva,
 • valamint a feladatok végrehajtásához szükséges sportfelszerelést (tiszta tornacipőt és az időjárást figyelembe vevő sportruházatot). Felhívjuk a figyelmet, hogy a vírushelyzet aktuális állapotának megfelelően a felmérés tornatermen kívül, szabadtéren is folyhat.

A teljes alkalmassági rendelet az alábbi linken elérhető: https://njt.hu/jogszabaly/2020-45-20-0A

 

Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat:

A vizsgálatra az állandó lakóhely szerinti illetékes megyei rendőr-főkapitányság egészségi szolgálatánál fog sor kerülni.

Az egészségi alkalmassági vizsgálathoz szükséges beszerezni és a vizsgálatra magával vinni:

 • 1 éven belüli negatív tüdőszűrő leletet,
 • 3 hónapon belüli  labor eredményt  teljes vizelet, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, lipidpanel, máj- és vesefunkció, húgysav, TSH, CRP, ismert krónikus betegség esetén az adott betegségre specifikus kiegészítő labor vizsgálatok eredménye),
 • 1 éven belüli fogászati szűrés leletet,
 • nők esetében szükség van még 1 hónapnál nem régebbi keltezésű nőgyógyászati leletre, illetve 1 éven belüli nőgyógyászati citológiai vizsgálati leletre is (a citológiai lelet beszerzése kb. 3-4 hét! Ennek hiányában az egészségi vizsgálaton nem tudják minősíteni a pályázót).

Az egészségi képzési minimumfeltételek szempontjából - kizáró oknak minősülő betegségekről az alkalmassági rendelet 5. mellékletében, a pszichológiai képzési minimumfeltételekről a 6. mellékletben tájékozódhat.

Felvételt kizáró ok pl. a 155 cm alatti testmagasság, illetve az 50 kg alatti testsúly.

Az egészségi és pszichológiai vizsgálaton kapott „Nem alkalmas” minősítés esetén a pályázó kérhet másodfokú vizsgálatot (a jogorvoslat módjáról a helyszínen kap tájékoztatást)!

 

Pályaorientációs beszélgetés:

Az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot követően kerül sor a pályaorientációs beszélgetésre.

Aki alkalmas minősítést kap mind a fizikai, mind az egészségi, és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat első- vagy másodfokán, a vizsgálatot követően a pályaorientációs beszélgetés időpontjáról, a tudnivalókról e-mail üzenetben fog értesítést kapni, ezért kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel e-mail postafiókját.

 

Kifogástalan életvitel ellenőrzés:

A felvételt követően, de még a beiratkozás előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) pénzügyőr szakirányokra felvett hallgatók esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) kifogástalan életvitel ellenőrzést fog tartani, mely egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által előzetesen egyeztetett időpontban fog sor kerülni a felvett hallgató lakóhelyén. Az NVSZ 2023. július 28. és augusztus 04. között keresheti Önt a személyes beszélgetés lefolytatása céljából. Kérem, hogy ezen időszak alatt álljon a szerv rendelkezésére. A kifogástalan életvitel ellenőrzés elmaradása meghiúsíthatja a rendvédelmi tisztjelölti, ezzel együtt a hallgatói jogviszony létrehozását is. 

A pályaorientációs beszélgetésre hoznia kell a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez szükséges nyomtatványokat, melyeket a felvételi felület bal menüsorának Kifogástalan életvitel részében talál meg.

Amennyiben 2023. június 30-ig nem vesz részt az összes vizsgálaton, úgy automatikusan alkalmatlan minősítést fog kapni és nem nyerhet felvételt az NKE RTK által alkalmassági vizsga kötelezettséggel meghirdetett szakirányokra. 

Budapest, 2022. november

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

haziorvosiigazolas.pdf
PDF letöltése