Pályaalkalmassági vizsgálatok

Tekintettel a vírushelyzet miatt elrendelt veszélyhelyzetre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar képzéseihez előírt alkalmassági vizsgálatok lebonyolításával, időpontjával kapcsolatban 2020. április 15-én lesz döntés, amiről az érdeklődőket a honlapon, az érintett felvételizőket a jelentkezéskor megadott e-mail címükön tájékoztatni fogjuk.

2020. március 25.

                                                                                                                                 dr. Verhóczki János r. ezredes
                                                                                                                                    tanulmányi osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ
A PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A pályaalkalmassági vizsgálatok alább leírt rendje a migrációs szakirányra és az önköltséges finanszírozású katasztrófavédelem szak iparbiztonsági szakirányára jelentkezők kivételével, minden nappali munkarendre jelentkező civil (nem hivatásos) pályázót érint, függetlenül attól, hogy melyik évben érettségizik, illetve érettségizett.

A biztonsági szakirány nappali munkarendes képzésre jelentkezőknek csak pályaorientációs beszélgetésen kell részt venniük, rájuk nem vonatkozik az alábbiakban leírt folyamat.

A pályaalkalmassági vizsgálatokról szóló részletes tájékoztatót postai úton fogjuk a Karunkra jelentkezők számára megküldeni az Oktatási Hivatal adatszolgáltatását követően.

A pályaalkalmassági vizsgálatok (egy-egy napot vesznek igénybe)

1. alkalom: fizikai-kondicionális felmérés (várhatóan április második felében kezdődik),

2. alkalom: egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálat (azonos napon és helyszínen)

3. alkalom: pályaorientációs beszélgetés (A kiber nyomozó szakirányra jelentkezőknek  informatikai jártassági és készségvizsgálaton is részt kell venniük, melynek keretében bizottság vizsgálja a pályázó infokommunikációs eszközök felhasználó szintű ismeretét és kreatív probléma megoldó képességét.)

A fizikai-kondicionális felmérésre Önnek a postai boríték címzésén a neve után [pl.: Kiss Júlia (1257)] található sorszám alapján beazonosítható időpontban kell megjelennie a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. (Budapest, VIII. kerület Üllői út 82.)

A felmérések zavartalanságának biztosítása, valamint az objektumban folyó oktatás miatt a hozzátartozók, kísérők nem léphetnek be az Egyetem területére. A felmérés kb. 3 órát vesz igénybe. A felmérésen szerzett „nem alkalmas” minősítéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs, és aki ilyen minősítést kap, az a további vizsgálatokon nem vehet részt.

Javasoljuk, hogy értéktárgyat ne hozzon magával a felmérésre, illetve a vizsgálatokra.

A FELMÉRÉSRE HOZZA MAGÁVAL:

 • postai úton megküldött tájékoztatót (e nélkül nem tud belépni a felmérő helyszínére!)
 • személyazonossága azonosítására alkalmas fényképes igazolványt,
 • tollat.

A Tájékoztatóhoz mellékelt

 • ALKALMASSÁG MINŐSÍTÉSE nyomtatványt a kért adatokkal kitöltve, a vizsgált személynél aláírva.
 • az alábbiakban letölthető ORVOSI IGAZOLÁS (HÁZIORVOS) nyomtatványt kitöltve, a pályázó és a háziorvos által is aláírva,
 • valamint a feladatok végrehajtásához szükséges sportfelszerelést (tiszta tornacipőt és az időjárást figyelembe vevő sportruházatot).

A fizikai-kondícionális felmérés után az „Alkalmas” minősítést szerzett pályázókkal a helyszínen közöljük az egészségügyi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat helyét és időpontját!!! Az orvosi vizsgálathoz szükséges nyomtatványokat is ekkor adjuk át.

A vizsgálatra az állandó lakóhely szerinti illetékes Rendőr-főkapitányság Egészségügyi Szolgálatánál fog sor kerülni.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges beszerezni:

 • egy évnél nem régebbi tüdőszűrés eredményét,
 • egy éven belüli EKG eredményt,
 • egy éven belüli hallásvizsgálati eredményt,
 • egy éven belüli szemészeti vizsgálati eredményt,
 • három hónapnál nem régebbi vér-vizelet vizsgálati eredményt (májfunkció, vesefunkció, vérzsírok, vércukor, vérkép, vizelet),
 • nők esetében szükség van még 1 hónapnál nem régebbi keltezésű nőgyógyászati leletre, illetve 1 éven belüli nőgyógyászati citológiai vizsgálati leletre is (a citológiai lelet beszerzése kb. 3-4 hét!, ennek hiányában az egészségügyi vizsgálaton nem lehet részt venni).
 • férfiak esetében szükség van még 1 évnél nem régebbi urológiai vizsgálati eredményre

Javasoljuk, hogy mielőbb vegyenek részt az előírt vizsgálatokon, ugyanis a fizikai- kondicionális felmérést követően – amennyiben ott „alkalmas” minősítést szereztek – már nem biztos, hogy lesz rá elég idejük. A hiányzó leletek miatt az egészségi alkalmassági vizsgálat „nem alkalmas” minősítéssel zárulhat.

Az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton kapott „Nem alkalmas” minősítés esetén a pályázó csak a helyszínen kérhet másodfokú vizsgálatot (a jogorvoslat módjáról a helyszínen kap tájékoztatást)!

Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot követően kerül sor a pályaorientációs beszélgetésre. A beszélgetés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán lesz megtartva (Budapest, VIII. Üllői út 82.).

Aki alkalmas minősítést kap mind az egészségügyi, mind a pszichológiai alkalmassági vizsgálat első- vagy másodfokán, a vizsgálatot követően azonnal e-mailben kell időpontot kérnie a pályaorientációs beszélgetésre a RTK_felveteli@uni-nke.hu címen.

A pályaorientációs beszélgetés időpontjáról e-mail válaszüzenetben fog értesítést kapni, ezért kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel e-mail postafiókját.

A felvételt követően, de még a beiratkozás előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel ellenőrzést fog tartani, mely egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által meghatározott időpontban fog sor kerülni a felvett hallgató lakóhelyén. A pályaorientációs vizsgálatra hoznia kell a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez szükséges nyomtatványokat, melyeket a felvételi felület bal menüsorának Kifogástalan életvitel, büntetlen előélet részében talál meg.

Amennyiben 2020. június 30-ig nem vesz részt pályaorientációs beszélgetésen úgy automatikusan alkalmatlan minősítést fog kapni és nem nyerhet felvételt az NKE RTK által alkalmassági vizsga kötelezettséggel meghirdetett szakirányokra.

Budapest, 2019. november

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

orvosi_igazolas_urlap_11_mellek.pdf
PDF letöltése