Pályaalkalmassági vizsgálatok

Tisztelt Jelentkező!

 

TÁJÉKOZTATÓ
A PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

A pályaalkalmassági vizsgálatok alább leírt rendje az alábbi képzésekre pályázókat érinti.

Nappali munkarend:

 • Bűnügyi alapszak
 • adó- és pénzügyi nyomozó
 • bűnüldözési szakirány
 • gazdasági nyomozó
 • kiber nyomozó
 • Rendészeti alapszak
 • bevándorlási szakirány
 • igazgatásrendészeti rendőr
 • közrendvédelmi rendőr
 • közlekedésrendészeti rendőr
 • vám- és pénzügyőri
 • Katasztrófavédelem alapszak
 • államilag támogatott iparbiztonsági szakirány
 • államilag támogatott katasztrófavédelmi műveleti szakirány

 

A rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány nappali munkarendes képzésre jelentkezőknek csak pályaorientációs beszélgetésen kell részt venniük, rájuk nem vonatkozik az alábbiakban leírt folyamat. A hivatásos állományú pályázók – kivéve a polgári nemzetbiztonsági alapszakra pályázókat- állományviszonyuknál fogva mentesülnek az alkalmassági vizsgálatok alól. A polgári nemzetbiztonsági alapszakra jelentkezőknek pályaorientációs beszélgetésen kell részt venniük.

A bűnügyi alapszak kiber nyomozó, és a bűnügyi igazgatási alapszak informatikai nyomozó szakiránya a pályaorientációs beszélgetés részeként informatikai jártasság és készségvizsgálaton is részt vesz.

A pályaalkalmassági vizsgálatokról szóló részletes, személyre szóló tájékoztatót postai úton fogjuk a Karunkra jelentkezők számára megküldeni az Oktatási Hivatal jelentkezőkről szóló adatszolgáltatását követően várhatóan április elején, közepén.

A pályaalkalmassági vizsgálatok (egy-egy napot vesznek igénybe)

1. alkalom: fizikaialkalmassági vizsgálat (várhatóan április második felében kezdődik),

2. alkalom: egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálat (azonos napon és helyszínen)

3. alkalom: pályaorientációs beszélgetés (A kiber nyomozó szakirányra jelentkezőknek  informatikai jártassági és készségvizsgálaton is részt kell venniük, melynek keretében bizottság vizsgálja a pályázó infokommunikációs eszközök felhasználó szintű ismeretét és kreatív probléma megoldó képességét.)

A fizikaialkalmassági vizsgálatra Önnek az NKE Rendészettudományi Kartól levélben kapott időpontban  kell megjelennie a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. (Budapest, VIII. kerület Üllői út 82.)

A felmérések zavartalanságának biztosítása, valamint az objektumban folyó oktatás miatt a hozzátartozók, kísérők nem léphetnek be az Egyetem területére. A felmérés kb. 3 órát vesz igénybe. A felmérésen szerzett „nem alkalmas” minősítéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs, és aki ilyen minősítést kap, az a további vizsgálatokon nem vehet részt.

Javasoljuk, hogy értéktárgyat ne hozzon magával a felmérésre, illetve a vizsgálatokra.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy megjelent a 45/2020. (XII.16.) BM rendelet, amely a korábbiaktól eltérő fizikai alkalmassági vizsgálatot és egészségügyi és pszichológiai alkalmassági feltételeket állapít meg. A rendelet rendelkezéseit a 2021-es általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.

Az egészségi képzési minimumfeltételek szempontjából - kizáró oknak minősülő betegségekről a rendelet 5. mellékletében, a pszichológiai képzési minimumfeltételekről a 6. mellékletben a fizikai képzési minimumfeltételekről a 7. mellékletben és az oldal alábbi részében tájékozódhat.

Felvételt kizáró ok pl. a 155 cm alatti testmagasság, illetve az 50 kg alatti testsúly.

Fizikai alkalmassági vizsgálat:

A teljes alkalmassági rendelet az alábbi linken elérhető:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246276.416367

A fizikai alkalmassági vizsgálaton  alkalmas minősítést az a jelentkező szerezhet, aki az alábbi minimumfeltételeket teljesíti:

A fizikai alkalmasság vizsgálat három gyakorlat egymást követő elvégzését foglalja magában, melyek mindegyikéből teljesítenie kell a felvételizőnek a neméhez meghatározott minimum szintet. Alkalmas minősítést kap az a felvételiző, aki a feladatonként megjelölt nemenkénti minimum ismétlésszámot teljesíti és a három feladatból összesen legalább nők esetében 80, férfiak esetében 100 ismétlést összegyűjt.

7. számú melléklet

1. 20 méteres ingafutás:

 1.1. Leírás:

A köznevelésben alkalmazott, kötelező Nemzeti Egységes Tanulói Fittségmérési Teszt rendszer, állóképességet mérő gyakorlata.

 

1.2.Végrehajtás:

 • a.       A felvételiző egymástól 20 méterre lévő vonalak közt sétál/fut.
 • b.      A felvételizőnek maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekednie.
 • c.       A futás sebességét a hanganyag diktálja, amelyhez a felvételizőnek alkalmazkodnia kell. A teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik, a szint percenként változik, ami 0,5 km/h növekedést jelent.
 • d.      Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a felvételiző legkésőbb a hangjelzéssel egy időben legalább egy lábbal érint a 20 méteres szakaszt jelző vonalat vagy áthalad rajta.
 • e.       A teszt akkor ér véget, ha a felvételiző a második hibáját véti, azaz nem éri el a vonalat a hangjelzésre vagy nem tudja folytatni a futást.

1.3.Értékelés: A tesztet a teljesített szakaszok száma alapján értékeljük.

 • a.       Minimum érték férfiak számára:46 db szakasz
 • b.      Minimum érték nők számára:29 db szakasz

 2. Átugrás zsámoly felett érkezés hasonfekvésbe.

2.1. Leírás:

Az alsó végtag erő-állóképességét, dinamikus láberejét méri. Egyszerű gyakorlat, minimális eszközigényű, pontosan mérhető, természetes mozgás, előképzettséget nem igényel.

2.2.Végrehajtás:

 • a.       A felvételiző a zsámolyok mellett áll, válla merőleges a zsámolyokra.
 • b.      Jelre átugrik/átlép a zsámoly felett és hasonfekvésbe érkezik, majd feláll, visszaugrik vagy visszalép a kiinduló helyzetbe, ahova újra hasonfekvés érkezik.
 • c.       A gyakorlatot 1 percig folyamatosan végzi.

2.3. Értékelés: A hasonfekvésekbe érkezések számát számoljuk.

 • a.       Minimum érték férfiak számára:14 érkezés
 • b.      Minimum érték nők számára:12 érkezés

3. Falra dobás medicinlabdával:

3.1. Leírás:

A kar és a törzs erő-állóképességét méri. Egyszerű gyakorlat, minimális eszközigényű, pontosan mérhető, természetes mozgás, előképzettséget nem igényel.

3.2.Végrehajtás:

 • a.       A felvételiző 1,5 méterre a faltól egy tornapad mögött áll a kezében medicinlabdával.
 • b.      A nők 3 kg-os, a férfiak 5 kg-os labdát 1 percig folyamatosan a falhoz dobják, majd elkapják.

3.3. Értékelés: A dobások számát számoljuk.

 • a.       Minimum érték férfiak számára:33 db
 • b.      Minimum érték nők számára:33 db

A FELMÉRÉSRE HOZZA MAGÁVAL:

 • postai úton megküldött tájékoztatót (e nélkül nem tud belépni a felmérő helyszínére!)
 • személyazonossága azonosítására alkalmas fényképes igazolványt,
 • tollat.

A Tájékoztatóhoz mellékelt

 • az alábbiakban letölthető ORVOSI IGAZOLÁS (HÁZIORVOS) nyomtatványt kitöltve, a pályázó és a háziorvos által is aláírva,
 • valamint a feladatok végrehajtásához szükséges sportfelszerelést (tiszta tornacipőt és az időjárást figyelembe vevő sportruházatot). Felhívjuk a figyelmet, hogy a vírushelyzet aktuális állapotának megfelelően a felmérés tornatermen kívül, szabadtéren is folyhat.

A fizikaialkalmassági vizsgálat után az „Alkalmas” minősítést szerzett pályázókkal a helyszínen közöljük az egészségügyi és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat helyét és időpontját!!! Az orvosi vizsgálathoz szükséges nyomtatványokat is ekkor adjuk át.

A vizsgálatra az állandó lakóhely szerinti illetékes megyei rendőr-főkapitányság egészségügyi szolgálatánál fog sor kerülni.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz szükséges beszerezni:

 •  1 éven belüli negatív tüdőszűrő leletet,
 • 3 hónapon belüli  labor eredményt  teljes vizelet, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, lipidpanel, máj- és vesefunkció, húgysav, TSH, CRP, ismert krónikus betegség esetén az adott betegségre specifikus kiegészítő labor vizsgálatok eredménye),
 • 1 éven belüli fogászati szűrés leletet,
 • nők esetében szükség van még 1 hónapnál nem régebbi keltezésű nőgyógyászati leletre, illetve 1 éven belüli nőgyógyászati citológiai vizsgálati leletre is (a citológiai lelet beszerzése kb. 3-4 hét!, ennek hiányában az egészségügyi vizsgálaton nem tudják minősíteni a pályázót).

 

Javasoljuk, hogy mielőbb vegyenek részt az előírt vizsgálatokon, ugyanis a fizikai alkalmassági vizsgálatot követően – amennyiben ott „alkalmas” minősítést szereztek – már nem biztos, hogy lesz rá elég idejük. A hiányzó leletek miatt az egészségi alkalmassági vizsgálat „nem alkalmas” minősítéssel zárulhat.

Az egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton kapott „Nem alkalmas” minősítés esetén a pályázó kérhet másodfokú vizsgálatot (a jogorvoslat módjáról a helyszínen kap tájékoztatást)!

Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot követően kerül sor a pályaorientációs beszélgetésre. A beszélgetés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán lesz megtartva (Budapest, VIII. Üllői út 82.).

Aki alkalmas minősítést kap mind az egészségügyi, mind a pszichológiai alkalmassági vizsgálat első- vagy másodfokán, a vizsgálatot követően azonnal e-mailben kell időpontot kérnie a pályaorientációs beszélgetésre a RTK_felveteli@uni-nke.hu címen.

A pályaorientációs beszélgetés időpontjáról, a tudnivalókról e-mail válaszüzenetben fog értesítést kapni, ezért kérjük, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel e-mail postafiókját.

A felvételt követően, de még a beiratkozás előtt a Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel ellenőrzést fog tartani, mely egy személyes beszélgetésből áll, melyre a Szolgálat által meghatározott időpontban fog sor kerülni a felvett hallgató lakóhelyén. A pályaorientációs vizsgálatra hoznia kell a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez szükséges nyomtatványokat, melyeket a felvételi felület bal menüsorának Kifogástalan életvitel részében talál meg.

Amennyiben 2021. június 30-ig nem vesz részt pályaorientációs beszélgetésen, úgy automatikusan alkalmatlan minősítést fog kapni és nem nyerhet felvételt az NKE RTK által alkalmassági vizsga kötelezettséggel meghirdetett szakirányokra.

Budapest, 2021. január

dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető

haziorvosiigazolas.pdf
PDF letöltése