NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Szakdolgozat, Diplomamunka

Az oldal tartalma:

A szakdolgozatok, diplomamunkák készítésének részletes szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. számú melléklete tartalmazza:

https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/5_szamu_melleklet_es_fuggelekek_09_04.pdf

Szakdolgozat/diplomamunka témajegyzékek:

BA szakok szakdolgozati témajegyzéke a Kar honlapján az Oktatási egységek menüpont alatt az egyes témát meghirdető tanszékek oldalán, illetve a Neptun rendszerben találhatóak meg

 

Szakdolgozat, diplomamunka témaválasztáshoz kapcsolódó feladatok

Neptun tájékoztató a szakdolgozati témajelentkezésről: https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu//document/akk-copy-uni-nke-hu/Neptun%20szakdolgozatkezel%C3%A9s%20-%20T%C3%A9majelentkez%C3%A9s.pdf

Vázlatosan:

Előre megadott szakdolgozati témára jelentkezés:

Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüponton belül Szakdolgozat jelentkezés gomb:

 • Az itt megjelenő listában elérhetőek az adott képzés számára kiajánlott választható témák.
 • A választott témákat – míg az oktató azt nem fogadta el – lehetőség van visszavonni.

Jelentkezések gombra kattintva sorrendezhetők a jelentkezések:

 • A jelentkezési sorrend módosítására a jelentkezési határidő lejártáig van lehetőség.

A jelentkezés leadását megelőzően, vagy legalább azt követően a besorolás előtt mindenképpen ajánlott egyeztetni a választott konzulenssel. Besorolási döntést csak akkor kaphat, ha a konzulens támogatja a jelentkezést, amelynek feltétele lehet a választott konzulenssel történő előzetes egyeztetés.

Egyedi témajelentkezés:

 • A hallgatóknak továbbra is lehetőségük van a kiajánlott témalistában nem szereplő témát kérvényezniük. A kérvényezés előtt kérjük, mindenképpen ellenőrizze, hogy nincs-e a kiajánlott témalistában a választandó témának megfelelő témakör.
 • A kérvény benyújtásra alkalmas felület elérhető a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/Szakdolgozat jelentkezés gomb/ Egyedi téma gomb (felugró ablak bal alsó sarka) segítségével.
 • A TVSZ rendelkezéseinek megfelelően az egyedi téma a választott konzulens, az érintett oktatási szervezetiegységvezető, valamint a szakfelelős támogatása esetén fogadható be.
 • Egyedi témajelentkezéssel csak egy téma választható, de az egyéni témajelentkezésen felül lehetőség van a kiajánlott témákból is választani, az egyedi témával együtt összesen ötöt.

Szakdolgozat témaválasztási határidő:

A szakdolgozat/diplomamunka témaválasztás határideje az alap és mesterképzésben résztvevő, a nyári záróvizsga időszakban záróvizsgázó hallgatók esetében  a záróvizsgát megelőző tanév tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napja. A témaválasztásra nyitva álló időtartam a szorgalmi időszak utolsó 45 napja. Félévente a konkrét dátumok megjelennek a https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/a-tanev-beosztasa oldalon, illetve a Neptunban is a dékáni utasítás szerinti határidők vannak félévente beállítva.

A szakirányú továbbképzési szakok jellegére és képzési idejére figyelemmel a témaválasztás határideje az őszi féléves témaválasztási időszak esetén az
október 1. és október 31., a tavaszi féléves témaválasztási időszak esetén az április 1. és
április 30. közötti időszak. Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a kriminalisztika szakértő szakirányú továbbképzési szak hallgatói, akik – tekintettel a szakdolgozatként beadandó szakértői vélemény jellegzetességeire – mentesülnek a szakdolgozati témaválasztási határidők alól. A Rendészettudományi Kar Dékánjának 5/2022. számú utasítása alapján a Rendészettudományi Karon a szakdolgozat/diplomamunka leadás határideje a téli záróvizsga időszakban védendő dolgozat esetében november 15., a nyári záróvizsga időszakban védendő dolgozat esetében április 15.

7.000 Ft-os késedelmi díj ellenében a szakdolgozat feltölthető november 30. illetve április 30-ig. A tételt a Neptun rendszerben kell a hallgatónak kiírni: Pénzügyek/Befizetés/Tétel kiírás/Szolgáltatási jogcím/Szolgáltatás típusa: Szakdolgozat késedelmes benyújtása. Azon hallgatók számára, akik valamilyen oknál fogva nem tudják kiírni a tételt, a késedelmi díj a dolgozat leadását követően kerül majd kiírásra.

Amennyiben a hallgató ezen időpontig az elfogadott dolgozatot nem tölti fel a Neptunba, úgy az azt követő vizsgaidőszakban záróvizsgát nem tehet.

A dolgozat benyújtására csak akkor van lehetőség, ha a konzulens a Neptun rendszerben előzetesen engedélyezte a dolgozat feltöltését. Ha a konzulens nem engedélyezi a feltöltést, a „Szakdolgozat feltöltése” gomb nem lesz aktív! A dolgozat feltöltése előtti napokban győződjenek meg arról, hogy a beállítások megtörténtek és a „Szakdolgozat feltöltése” gomb működik.

Szövegegyezőség vizsgálata

Az egyezőségkereső szoftverrel történő ellenőrzésért a konzulens felelős, melyet az Egyetem által biztosított elektronikus dokumentumok tartalmi egyezőségét vizsgáló alkalmazással hajt végre. Csak azok a szakdolgozatok kerülhetnek védésre, melyek ellenőrzésre kerültek.

Az elkészült művet a leadási határidő előtt lehetőleg 5 munkanappal, vagy az illetékes Tanszékkel egyeztetett határidőig a hallgató digitálisan megküldi az illetékes tanszéki ellenőrző személynek ellenőrzés céljából. A tanszéki ellenőrző személy végrehajtja az ellenőrzést és annak eredményét digitálisan egyidejűleg megküldi a kidolgozónak és konzulensnek. Amennyiben a mű korábban elkészül, kérjük a készítőt, hogy ne várja ki a végső időpontot, művét hamarabb is megküldheti a tanszéki ellenőrző személynek (ebben az esetben lehetősége nyílik a készítőnek műve korrigálására – amennyiben az szükséges).

Amennyiben a hallgató nem küldi el dolgozatát a Tanszék által megállapított határidőig, a mű ellenőrzése nem történik meg annak leadása előtt. Ez esetben a dolgozat a leadást követően kerül ellenőrzésre a szoftver által, így nincs lehetőség a leadott mű esetleges javítására.

Szakdolgozat feltöltési útmutató

Szakfelelősök

Letölthető, szerkeszthető szakdolgozat/diplomamunka minta dokumentumok:

 1. függelék – Külső fedőlap-minta
 2. függelék – A belső fedőlap-minta
 3. függelék - A konzultációkon történő részvétel igazolása (konzulens írja alá)
 4. függelék – Konzulensi vélemény
 5. függelék – Szerzői jogi nyilatkozat
 6. függelék – Felhasználási nyilatkozat
 7. függelék – A bírálati lap és a bírálat ajánlott szempontjai (bíráló/opponens készíti el)
 8. 9. 10. 11. 12. függelék - A szakdolgozatra vonatkozó szabályok (5. számú melléklet és függelék)