Fél évszázada töretlen fejlődés útján a rendőrtiszt képzés

Az elődök tisztelete és a képzés folyamatos fejlődése – ezek voltak a kulcsgondolatai a rendészeti felsőoktatás 50 éves múltját ünneplő programsorozat szerdai eseményeinek. A Rendészettudományi Kar (RTK) emléktábla avatással, tudományos konferenciával, ünnepi állománygyűléssel és a köz rendjéért életüket vesztett hősök emlékművének megkoszorúzásával tisztelgett a fél évszázados múlt előtt.

Emléktábla avatás

A programsorozat szerdai napja a Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium Aulájában indult, ahol emléktáblát avattak azoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a rendészeti tisztképzés fejlődéséhez az elmúlt fél évszázadban. „Szabad volt a pálya, ami hihetetlen lendületet adott a Rendőrtiszti Főiskolának” – emlékezett az intézmény 1971-es indulására Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy. A Belügyminisztérium oktatási főszemlélője avatóbeszédében arról is szólt, hogy akkoriban az érettségizettek 8-9 százaléka került be a felsőoktatásba, ma 40 százalékuk, ami mutatja a máig ívelő fejlődést, „ebben motor volt a Rendőrtiszti Főiskola”. Az emléktábla emlékeztet az elődöktől kapott tudásra. Büszkeség, hogy a jelenlegi magyarországi bűnügyi helyzet nem lett volna elérhető rosszul képzett tisztekkel – szögezte le Janza Frigyes. A táblát Koltay András, az NKE rektora és Kovács Gábor r. dandártábornok, az RTK dékánja leplezte le.

Jubileumi konferencia

„Kiemelt figyelmet fordítunk a rendészeti felsőoktatás fejlődésére” – jelentette ki Koltay András rektor az ünnepségsorozat keretében tartott jubileumi konferencián. Mint elmondta: szakmailag és erkölcsileg feddhetetlen, magasan felkészült szakemberek képzése a cél az NKE létének köszönhetően egyetemi karrá vált Rendészettudományi Karon is. Az egyetemi keretek között megvalósult hivatásrendi és civil hallgatói együttműködés pedig egymás értékrendjének megismerésével gazdagítja a tisztjelölteket. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára azt emelte ki: a karon képzett vezetők értelmiségiek is, akik segítenek megértetni a társadalommal az intézkedések összefüggésrendszerét. A konferencián Kovács Gábor r. dandártábornok, dékán bejelentette: kezdeményezték, hogy november 19. legyen rendészettudományi nap, de terveik között szerepel egy időkapszula elhelyezése is egy arra alkalmas helyen, amelyet 50 év múlva, 2071-ben nyitnak majd fel. A kapszulában a fél évszázados ünnepségek nyomtatott és digitális kiadványai kapnak helyet.

A konferencia tudományos előadásain az első rendészeti tanfolyamokról is szót ejtettek. Sallai János r. ezredes, az RTK tanszékvezető egyetemi tanára beszélt az első állami rendőrségről, amit a fővárosban hoztak létre 1873. december 15-én, de a csendőrség, később, 1903-ban a határrendőrség megalapításáról, illetve az 1922-es évről, amikor elindult az első szaktanfolyam, amely a korabeli sajtóban „rendőrakadémia” elnevezéssel szerepelt. Elindult a RAK, azaz a Rendőrakadémia korszaka, amely több változáson ment keresztül. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, az NKE professor emeritusa közel három évtizedig volt a rendészeti büntetőjogi képzés szakmai irányítója. Előadásában a Rendőrtiszti Főiskola 1970-es alapításáról, majd egy évvel későbbi megindításáról beszélt. Kiemelte Györök Ferenc, a Rendőrtiszti Főiskola első parancsnokának korszakalkotó munkásságát. A főtiszt volt 1971-1986 között az intézmény vezetője, másfél évtizedes munkássága szakok fejlődésének sorát hozta el – fejtette ki Blaskó Béla. Társadalmi felelősség, testületi jelleg, professzió, ezek a rendőri hivatás követelményei – mondta előadásában Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy. A Belügyminisztérium oktatási főszemlélője 1971., épp a Rendőrtiszti Főiskola megalapítása óta van jelen a szakterületen, előadásában beszélt Magyarország bűnügyi helyzetéről is. Mint elmondta: a képzés fejlődésének, de egyes devianciák bűncselekményből, szabálysértéssé átsorolásának is köszönhető, hogy a korábbi évi 250-300 ezres esetszám 160 ezerre csökkent. „A rendőr az állampolgár ügyfele” – érzékeltette a főtiszt, hogy a képzés nem fejeződik be a Rendészettudományi Karon, ahol az általános ismereteket tanítják, a helyit, a speciálist, a testületit további képzéseken, az életben kell elsajátítani. Janza Frigyes szerint a jó rendőr apolitikus, megfelelő kommunikációs készséggel és társadalomtudományi ismeretekkel, a társadalmi konfliktusok átlátásának képességével kell, hogy rendelkezzen, míg a holnap rendőrét az új és váratlan helyzetek megfelelő kezelésére kell alkalmassá tenni, amihez kreatív gondolkodásra van szükség.

Ünnepi állománygyűlés és koszorúzás

„A legkorszerűbb tudásanyagot 21. századi módszerekkel oktatjuk” – fogalmazott a jubileum alkalmából szervezett ünnepi állománygyűlésen Kovács Gábor r. dandártábornok. A dékán hozzátette: megkezdték az RTK jövője elnevezésű szervezetfejlesztési koncepció megalkotását. Az állománygyűlésen az elmúlt évtizedekben kiemelkedő munkát végzők kaptak Pintér Sándor belügyminiszter által adományozott emléktárgyat. Emellett dékáni elismeréseket, a Rendészettudományi Kar részére pedig Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány által adományozott díszoklevelet is átadtak. Bemutatták az 50 éves a rendészeti felsőoktatás című jubileumi kiadványt, 75. életéve alkalmából tanulmánykötettel köszöntötték Németh Zsolt ny. r. ezredes, egyetemi docenst, míg Christián László r. ezredes oktatási rektorhelyettes bemutatta a Magyar Rendészet című folyóirat, erre az alkalomra készített különszámát. A nap programja „A közrendért, a haza biztonságáért életüket vesztett hősök” emlékművének megkoszorúzásával zárult. Koszorút helyezett el a Belügyminisztérium képviseletében Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár és Farkas István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos. Az NKE nevében helyezte el az emlékezés koszorúit Koltay András rektor, Deli Gergely, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja, Bíró Tibor, a Víztudományi Kar dékánja és Szászi Gábor ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánhelyettese. A Rendészettudományi Kar nevében Kovács Gábor r. dandártábornok, dékán, a tisztjelölt hallgatók képviselőjének kíséretében koszorút, majd a hivatásrendek képviselői mécseseket helyeztek el.

 

Szerző: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes