NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorandusz

  Disszertáció címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

Szigeti Ákos Innovatív társadalomkutatási módszerek a kriminológiában: Szövegbányászat alkalmazása a darknet feltáró kutatásában

Dr. Parti Katalin PhD., assistant professor, VT-Department of Sociology

Dr. Héra Gábor PhD., kutató, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

2024. május 17.

14.00 óra

Később kerül meghirdetésre
Dr. Pék Richárd Tamás A terrorizmus fogalma a nemzetközi büntető anyagi jogban Dr. Pap András László DSc., kutatóprofesszor, HUN-REN TK JTI Később kerül meghirdetésre Később kerül meghirdetésre
Nándori Nikoletta Petra A magyar rendőri hivatás erkölcsi normáinak változása a kiegyezéstől napjainkig Dr. Sallai János, PhD, r. ezredes, egyetemi tanár
Dr. Boda Mihály, PhD, egyetemi docens
Később kerül meghirdetésre Később kerül meghirdetésre
Androvicz Gábor A budapesti rendőrség humán viszonyai, 1873-1939

Dr. Sallai János PhD., r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár

2024. március 12.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ

V. emelet, 510. tárgyaló

 

Soron következő műhelyviták

Doktorandusz

Disszertációtervezet címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

Somogyvári Mihály Szexuális bűnelkövetők – Tipológiák, elemzés, kezelés jelentősége és lehetősége a büntetés-végrehajtási intézeteken belül

Dr. Héra Gábor PhD., kutató,

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

2024. április 29.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ

V. emelet, 510. tárgyaló

Lippai Zsolt Sándor Az állami és nem állami szereplők újragondolt szerepe a biztonság megteremtésében és fenntartásában Dr. Christián László PhD., r. ddtbk., tanszékvezető egyetemi tanár

2024. április 18.

10.00 óra

NKE Oktatási Központ

V. emelet, 510. tárgyaló

Csizner Zoltán A hatékonyság és törvényesség vizsgálata a szervezett bűnözés elleni titkos felderítésben

Dr. Finszter Géza DSc., r. ezredes, professor emeritus, egyetemi tanár

Dr. Szendrei Ferenc PhD., r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens

2024. március 7.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ

V. emelet, 510. tárgyaló

Mátés Gábor A magyar rendőri intézkedéstaktika oktatásának és továbbképzésének fejlesztési lehetőségei Dr. Fórizs Sándor CSc., ny. r. ddtbk., egyetemi tanár

új időpont lesz kijelölve

 

 

Lezajlott műhelyviták

Név

Disszertáció-tervezet címe

Témavezető(k)

Műhelyvita időpontja

Kui László

A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok

Dr. Fórizs Sándor ny.r.ddtbk egyetemi tanár; Dr. Zsigovits László ny.r. ezds.

2020.

Molnár István Jenő

Az építészeti bűnmegelőzés magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár

2021.

Éberhardt Gábor

A túlterheléses migráció lehetséges közrendészeti hatásai

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezds.

2021.

Papp Bendegúz

A természeti katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott délkelet-ázsiai műveletirányítási modellek vizsgálata, adaptációs lehetőségek

Dr. Erdős István egyetemi docens; Dr. Kuti Rajmund egyetemi tanár

2021.

Tőzsér Erzsébet A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében Dr. Kovács Gábor r. ddtbk. egyetemi tanár,
Dr. Pap András László egyetemi tanár
2021.
Lukács Dalma Az illegális műkincskereskedelem elleni küzdelem olasz modellje a nemzetközi rendszer tükrében, párhuzamban a magyar struktúrával Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes
Dr. Szabó Andrea püőr. ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens
2022.
Mogyoródi Gergely A rendőrség hivatásos állománya kiválasztásának, első beosztásba helyezésének és rendszerben tartásának vizsgálata Dr. Fórizs Sándor PhD, ny. hőr. ddtbk., egyetemi tanár
Dr. Malét-Szabó Erika PhD, r. alezredes, főtanácsadó
2022.
Dr. Hudák Krisztina Eszter Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének megakadályozása Dr. Varga János (PhD)
Dr. Csaba Zágon (PhD) egyetemi adjunktus
2022.
Fekete Márta Zárt intézeti neveltek és zárt intézetben dolgozók motivációs bázisának elemző vizsgálata Dr. Hegedűs Judit, egyetemi docens 2022.
Beke József A terrorelhárítás kialakulása és fejlődése Magyarországon a hidegháborúban a „C-79-es” akta tükrében Dr. Boda József, ny. nb. vőrgy., PhD.,
c. egyetemi tanár
2022.
Nándori Nikoletta Petra A rendőri pálya erkölcsi képe Dr. Sallai János, PhD, r. ezredes, egyetemi tanár
Dr. Boda Mihály, PhD, egyetemi docens
2022.
Héder Klára Attitűd és viselkedés(változás) a megfigyelés társadalmában, különös tekintettel a megfigyelői/megfigyeleti szereppel történő identifikáció hatásaira Dr. Pap András László, DSc, egyetemi tanár
Dr. Kerezsi Klára, DSc, egyetemi tanár
2022.
Ivanics Zsófia A fogvatartotti munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtásban és a tágabb társadalmi viszonyrendszerben Dr. Ruzsonyi Péter PhD, c. bv. dandártábornok, egyetemi tanár 2022.
Mezei József A Belügyminisztérium III. Főcsoport-főnökségének kémelhárító tevékenysége a megalakulástól a rendszerváltásig Dr. Boda József PhD, ny. nb. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár 2022.
Szigetvári Oszkár A fővárosi rendőrség detektívtestülete Dr. Parádi József CSc, ny. r. ezredes
Dr. Sallai János PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár
2022.
Erdős Ákos Az addikciók és rendészet közös dimenziói: A magyar rendőrtisztképzés nappali munkarendű hallgatóinak pszichoaktív szerhasználata Dr. Németh Zsolt Ferenc, ny. r. ezredes, egyetemi docens 2022.
Ádámné Juhász Anikó A közlekedési baleset elkövetése következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetési alkalmasságának alakulása az időmúlás függvényében

Dr. Fogarasi Mihály PhD., egyetemi docens

Dr. Major Róbert PhD, r. ezredes, egyetemi docens

2022.
Krauzer Ernő A rendőr tiszthelyettes képzés oktatás-módszertani fejlesztése Dr. Kovács Gábor PhD, r. vőrgy., egyetemi tanár 2022.
Baráth Noémi Emőke A rendészettudományi oktatás hatása az attitűdre Dr. Haller József (DSc), egyetemi tanár 2023.
Budavári Árpád A közösség alapú rendészet kilátásai a magyar rendészetben Dr. Molnár Katalin PhD., egyetemi docens 2023.
Borbély Zsuzsanna Egészségmagatartási szokások, kiégés és mentális egészség kapcsolatának vizsgálata – a tiszthelyettes-tanulók körében Dr. Haller József DSc., tanszékvezető egyetemi tanár 2023.
Androvicz Gábor A magyar rendőrség humán viszonyai, 1873-1944 Dr. Sallai János PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár 2023.
Pesti Tünde A különböző interkulturális ismeretek legfontosabb jellemzői, általánosítható tapasztalatok, azok alkalmazhatósága a rendészeti feladatok ellátása során, az állomány felkészítésének módszerei

Dr. Kovács Gábor PhD, r. vőrgy., egyetemi tanár

Dr. Pap András László DSc., egyetemi tanár

2023.
dr. Veprik Zita Judit A megbízhatósági vizsgálat mint a rendészeti korrupció elleni küzdelem sajátos kriminalisztikai eszköze Dr. Hautzinger Zoltán PhD, r. ezredes, egyetemi docens 2023.
dr. Pék Richárd Tamás A terrorizmus fogalma a nemzetközi büntető anyagi jogban

Dr. Pap András László DSc. kutatóprofesszor, HUN-REN TK JTI

2023
Szigeti Ákos Innovatív társadalomkutatási módszerek a kriminológiában: Szövegbányászat alkalmazása a darknet feltáró kutatásában

Dr. Parti Katalin PhD., assistant professor, VT-Department of Sociology

Dr. Héra Gábor  PhD., kutató, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

2023

 

Lezajlott védések
2023

Név

Az értekezés címe

Témavezető(k)

Védés dátuma

Meghívó

Borbély Zsuzsanna

Egészségmagatartás, kiégés, mentális egészség – különbségek a munkahelyi stressz megélésében a tiszthelyettes-tanulók körében

Dr. Haller József DSc., tanszékvezető egyetemi tanár

2023. december 13.

 

Meghívó

Veprik Zita

A rendészeti korrupció elleni küzdelem kriminalisztikai eszközei, különös tekintettel a megbízhatósági vizsgálatra

Dr. Hautzinger Zoltán PhD., r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens

2023. december 1.

 

Meghívó

Pesti Tünde

Interkulturális ismeretek alkalmazhatósága a rendészeti feladatok ellátása során

Dr. Kovács Gábor PhD., r. vőrgy., egyetemi tanár

Dr. Pap András László DSc., egyetemi tanár

2023. november 15.

 

Meghívó

Mezei József

A magyar állam kémelhárító tevékenysége 1975 és 1985 között

Dr. Boda József PhD., ny. nb. vőrgy., c. egyetemi tanár

2023. november 14.

 

Meghívó

dr. Zsigmond Csaba

Védett állat- és növényfajok illegális kereskedelmével foglalkozó nemzetközi bűnszervezetek

Dr. Polt Péter PhD., tanszékvezető egyetemi tanár

2023. november 8.

 

Meghívó

Budavári Árpád Béla

A reform és a közösség alapú működés kilátásai a magyar rendészetben

Dr. Molnár Katalin PhD., egyetemi docens

2023. november 7.

 

Meghívó

Dr. Tokodi Panna

A magyarországi turisztikai célterületek biztonsági aspektusai, különös tekintettel a rendőrség szerepére

Dr. Németh József PhD., c. egyetemi docens, r. ezredes

Dr. Michalkó Gábor DSc., egyetemi tanár

2023. október 26.

 

Meghívó

Beke József

A terrorelhárítás kialakulása és fejlődése Magyarországon a hidegháborúban a „C-79-es” akta tükrében

Dr. Boda József PhD., ny. nb. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár

2023. szeptember 28.

 

Meghívó

Ivanics Zsófia

A fogvatartotti munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtásban és a tágabb társadalmi viszonyrendszerben

ⴕ Dr. Ruzsonyi Péter PhD, c. bv. dandártábornok, egyetemi tanár

Dr. Kerezsi Klára, DSc, Prof. Emerita

2023. május 19.

 

Meghívó

Ádámné Juhász Anikó

A közlekedési baleset okozása következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetési alkalmasságának alakulása az időmúlás függvényében

Dr. Fogarasi Mihály PhD., egyetemi docens
Dr. Major Róbert PhD., r. ezredes, egyetemi docens

2023. május 16.

Meghívó

Dr. Hudák Krisztina Eszter

Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének megakadályozása

Dr. Varga János, ny. hőr., ezredes

Dr. Csaba Zágon, püőr. alezredes, egyetemi adjunktus

2023. május 15.

Meghívó

Mogyoródi Gergely

A rendőrség hivatásos állománya kiválasztásának vizsgálata

Dr. Fórizs Sándor PhD, ny. hőr. ddtbk., egyetemi tanár
Dr. Malét-Szabó Erika PhD, r. alezredes, főtanácsadó

2023. május 10.

Meghívó

Erdős Ákos

Az addikciók és rendészet közös dimenziói: a magyar rendőrtisztképzés nappali munkarendű hallgatóinak pszichoaktív szerhasználata

Dr. Németh Zsolt Ferenc PhD., ny. r. ezredes, egyetemi docens

2023. május 5.

Meghívó

Héder Klára

Attitűd és viselkedés(változás) a megfigyelés társadalmában, különös tekintettel a megfigyelői/megfigyelti szereppel történő identifikáció hatásaira

Dr. Pap András László, DSc, egyetemi tanár
Dr. Kerezsi Klára, DSc, egyetemi tanár

2023. április 27.

Meghívó

Szigetvári Oszkár

A fővárosi rendőrség detektívtestülete

Dr. Parádi József CSc, ny. r. ezredes
Dr. Sallai János PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár

2023. április 24.

Meghívó

Krauzer Ernő

A rendőr tiszthelyettes képzés oktatás-módszertani fejlesztése

Dr. Kovács Gábor PhD, r. vőrgy., egyetemi tanár

2023. március 29.

Meghívó

 

2022

Név

Az értekezés címe

Témavezető(k)

Védés dátuma

Meghívó

Tőzsér Erzsébet

A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében

Dr. Kovács Gábor PhD., r. ddtbk. egyetemi tanár,
Dr. Pap András László DSc., egyetemi tanár

2022. december 02.

Meghívó

Fekete Márta

Zárt intézeti neveltek és zárt intézetben dolgozók motivációs bázisának elemző vizsgálata

Dr. Hegedűs Judit PhD., tanszékvezető egyetemi docens

2022. november 14.

Meghívó

Lukács Dalma

Az illegális műkincskereskedelem elleni küzdelem olasz modellje – a nemzetközi rendszer tükrében, párhuzamban a magyar struktúrával

Dr. habil. Varga János PhD., ny. hőr. ezredes
Dr. Szabó Andrea PhD., püőr. ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens

2022. október 18.

Meghívó

Lehoczki Ágnes

A poszt-offenzív szakasz pszichológiai vizsgálata az emberölés profilalkotásában

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter PhD., egyetemi tanár

2022. április 11.

Meghívó

Éberhardt Gábor

A túlterheléses migráció lehetséges közrendészeti hatásai

Dr. Hautzinger Zoltán PhD., r. ezds., tanszékvezető egyetemi docens

2022. február 21.

Meghívó

Papp Bendegúz

A természeti katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott délkelet-ázsiai együttműködési modellek vizsgálata, adaptációs lehetőségek Magyarország és Közép-Európa számára

Dr. Erdős István egyetemi docens; Dr. Kuti Rajmund egyetemi tanár

2022. február 18.

Meghívó

 

2021

Név

Az értekezés címe

Témavezető(k)

Védés dátuma

Meghívó

Molnár István Jenő

"Az építészeti bűnmegelőzés magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata"

Dr. Barabás Andrea Tünde CSc.,  tanszékvezető egyetemi tanár

2021. május 13.

Meghívó

Kui László

A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok

Dr. Fórizs Sándor ny.r.ddtbk egyetemi tanár;

Dr. Zsigovits László ny.r. ezds.

2021. március 23.

Meghívó